Miejsca kultu

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu, fot. Jerzy Opioła (CC BY-SA 4.0)

W tej niewielkiej wiosce położone u stóp Pasierbieckiej Góry żyje zaledwie pół tysiąca osób. Mimo to Pasierbiec jest miejscem znanym doskonale nie tylko wytrawnym...