Kult maryjny

w Polsce i na świecie

Kult maryjny w Polsce i na świecieKult maryjny został zatwier-dziony przez Sobór w Efezie, w 431 roku. Wtedy to pierwszy raz, uroczyście przyznano, że Maryja jest Matką Boga, że wydała na świat Jezusa Chrystusa, który przez nią stał się człowiekiem. Co ciekawe dopiero Sobór w Nicei w 787 roku orzekł, że wizerunki Matki Boskiej mogą być czczone przez wiernych razem z Krzyżem, w domach, przy drogach i kościołach. To samo odnosiło się do wizerunków Świętych. Obecnie stopniowo odchodzi się od terminu kult maryjny, bowiem Maryja stanowi centralną osobę tego kultu, co może stanowić pewne... (czytaj dalej)

Kilka słów

o objawieniach maryjnych

Kilka słów o objawieniach maryjnychObjawienia maryjne są zjawiskiem rozpalającym serca i umysły. Pobudzają w ludziach wiarę, ale także stają się przyczyną sporów i kontrowersji. Sam Kościół podchodzi do nich z daleko idącą powściągliwością, która ma swoje uzasadnienie historyczne. Niemniej obok fałszywych proroków, wizji będących jedynie wynikiem wyobraźni, stwierdzić można występowanie objawień mających cechy charakterystyczne dla zjawisk inspirowanych w sposób nadprzyrodzony. Zgodnie z definicją sformułowaną przez francuskiego teologa i wielki autorytet... (czytaj dalej)

Poleć stronęRecenzja

Tajemnica Guadalupe

O stronie

"Kult maryjny w Polsce i na świecie" jest stroną poświęconą kultowi maryjnemu, który został oficjalny uznany przez Kościół już podczas Soboru w Efezie w 431 roku i stopniowo zyskiwał coraz większe rzesze zwolenników i wyznawców na całym świecie.

Więcej informacji