Strona główna Miejsca kultu Biechowo. Matka Boża Pocieszenia. Kościół Najświętszej Marii Panny

Biechowo. Matka Boża Pocieszenia. Kościół Najświętszej Marii Panny

Niedaleko Wrześni, w Biechowie położone sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, którego kustoszami są ojcowie paulini. Znajduje się w nim obraz Matki Bożej Pocieszenia, której udokumentowany kult sięga XVII wieku. Liczne wota świadczą o wdzięczności ludzi, którzy znaleźli przed nim ukojenie.

Kościół Najświętszej Marii Panny w Biechowie
Kościół Najświętszej Marii Panny w Biechowie

Obraz przedstawia Matkę Bożą, która trzyma w prawej dłoni jabłko, a w lewej małego Jezusa. Dzieciątko jedną ręką błogosławi świat, a druga Jego ręka spoczywa na otwartej księdze. Obraz pochodzi z XV w. a jego autor nie jest znany.

Najwcześniejsza wzmianka o wizerunku pochodzi z 1695 r. W 1962 roku przeprowadzano prace konserwatorskiej i pod obrazem pochodzącym z roku 1632 (namalowanym przez Krzysztofa Boguszewicza) znaleziono drugi, starszy, pochodzący z XV wieku. Nowszy obraz przeniesiono na inny podkład i uczyniono z niego zasłonę dla obrazu starszego, który jest cenniejszy pod względem artystycznym. Jeden i drugi wizerunek cieszy się uznaniem wśród pielgrzymów.

Kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski koronował obraz 12 września 1976 roku.

Pieśń

Tekst: Pieśń do Matki Boskiej Biechowskiej