Strona główna Pieśni Biedny kto Ciebie

Biedny kto Ciebie


Biedny kto Ciebie

Biedny kto Ciebie nie zna od powicia
I nigdy Twego nie słyszał Imienia
Lecz ten biedniejszy, kto w rozpuście życia
Stał się niegodnym Twojego wejrzenia

I Imię Twoje już zatarł z pamięci
I swojej Matki podle się wyrzeka
Ach, łaska Boska serca nie poświęci
Które od Matki stroni i ucieka

Kto się za życia z Tobą nie połączy
Tęskniąc, nie szuka Twej świętej opieki
Ten i bez Ciebie to życie zakończy
Bez Ciebie będzie rozpaczać na wieki

Kto Cię nie uczci myślą, słowem, czynem
Za tym nie staniesz na sądzie w obronie!
Kto gardzi Matką, ten gardzi i Synem
Kto gardzi światłem, w ciemnościach zatonie

Gorzkie łzy żalu dziś Ci niosę w darze
Niechaj wyżebrzą Twoje zlitowanie
A chociaż Syn Twój w gniewie mnie karze
Matka za dzieckiem w obronie powstanie

A kogo Matko Ty pobłogosławisz
Ten do wieczności szczęśliwie dopłynie
A za kim Matko na sądzie się wstawisz
Ten wieczną śmiercią nigdy nie zaginie