Strona główna Pieśni Bogarodzico, Polski Królowo

Bogarodzico, Polski Królowo


Bogarodzico, Polski Królowo

Bogarodzico, Polski Królowo
Weź nas w opiekę Swoją na nowo.
– Przed Twoim tronem czoła schylamy,
Na Jasnej Górze, u Ostrej Bramy.

Maryjo, Matko, nasza Królowo,
Bądź nam obroną zawsze gotową.
– Weź nas pod płaszcz Twój, prosim ze łzami,
Królowo Polski, módl się za nami.

Dodaj nam siły wytrwać nie zginąć,
Bezdroża ciemne wśród burz ominąć.
– Praojców cnoty wzbudź w nas na nowo,
Polski Królowo, Polski Królowo.

Korony Polskiej Królowo Święta,
Lilio bez zmazy grzechu poczęta
– Patrz, winy nasze zmywamy łzami,
Módl się za nami, módl się za nami.

Spraw, niech Polacy Ciebie kochają,
Najlepszą Matkę swoją uznają.
– Opieki światło dla Twoich dzieci
Z Twej Jasnej Góry niechaj nam świeci.