Strona główna Pieśni Całaś piękna jest Maryjo

Całaś piękna jest Maryjo


Całaś piękna jest Maryjo

Całaś piękna jest Maryjo!
I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie
Tyś chwałą Jeruzalem
Tyś weselem Izraela o Maryjo!
Tyś chlubą ludu naszego
Tyś orędowniczką grzeszników
O Maryjo! O Maryjo!
Panno najroztropniejsza!
Matko najdobrotliwsza!
Módl się za nami
Przyczyniaj się za nami
Do Pana naszego
Jezusa Chrystusa o Maryjo!