Strona główna Pieśni Ciesz się, Maryjo

Ciesz się, Maryjo


Ciesz się, Maryjo

Ciesz się, Maryjo, pełna łaski!
W Tobie znalazł Bóg świątynię
Tyś w nadziemskie strojna łaski
Twoja chwała wszędzie słynie
Przez Cię pośród swoich sług
Swe mieszkanie obrał Bóg

Ciesz się, Maryjo, Arko Boża
Która skarby łaski mieścisz
Jaśniejąca jako zorza
Ty nam Zbawcę z niebios wieścisz
Bóg w Twym łonie spoczął rad
Kiedy zstąpił zbawiać świat

Ciesz się, Maryjo, Panno wierna
Wiary naszej Przewodnico
Lilio czysta pośród ciernia
Najmężniejsza Męczennico!
Na nasz krzyż swój promień rzuć
I nadzieję w sercach wzbudź!

Raduj się, Anielska Pani
Co w królewskiej błyszczysz szacie
Z tronu Twego nam hetmanisz
W wiecznej chwały majestacie!
Dobrotliwie nami rządź
Swym poddanym Matką bądź!