Strona główna Miejsca kultu Co można zwiedzić w Warszawie? Przewodnik pielgrzyma

Co można zwiedzić w Warszawie? Przewodnik pielgrzyma

PODZIEL SIĘ
Co można zwiedzić w Warszawie? Przewodnik pielgrzyma

Wybieracie się Państwo na pielgrzymkę, zamierzacie spędzić nieco czasu w stolicy i zastanawiacie się, co można zwiedzić w Warszawie? Odpowiadamy na to pytanie, opowiadając o wybranych obiektach sakralnych. Warszawa pełna jest miejsc odgrywających szczególną rolę w polskiej duchowości!

Archikatedra św. Jana i kościoły Krakowskiego Przedmieścia

Zwiedzanie świątyń stolicy warto zacząć od Archikatedry pod wezwaniem Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Początki parafii w średniowiecznej Warszawie sięgają połowy XIV wieku. Zlokalizowana na Starym Mieście świątynia ma długie i skomplikowane dzieje. Status katedry biskupiej uzyskała jednak dopiero w 1798 roku. Czy wiecie Państwo, że obaj Stanisławowie zasiadający na polskim tronie – Stanisław Leszczyński i Stanisław August Poniatowski zostali ukoronowani w tym właśnie kościele? Także tu zaprzysiężono Konstytucję 3 maja. Katedrę wielokrotnie przebudowywano, władcy i biskupi fundowali wspaniałe elementy wyposażenia kościoła. Niestety ten piękny obiekt spłonął w czasie powstania warszawskiego. Powojenna rekonstrukcja powstała w oparciu o oryginalne średniowieczne plany. Aktualny wygląd fasady kościoła odwołuje się do początków świątyni (gotyk nadwiślański!), nie do jej przedwojennego stanu. Z dawnego wyposażenia ocalał gotycki krucyfiks otoczony legendą o cudownie rosnących włosach Chrystusa (dobry przewodnik po Warszawie z pewnością ją Państwu opowie!). Podczas spaceru urokliwymi uliczkami Starego Miasta nie można nie zajrzeć do Archikatedry!

Odpowiadając na pytanie pielgrzyma – co można zwiedzić w Warszawie? – nie moglibyśmy pominąć wspaniałych świątyń górujących nad Krakowskim Przedmieściem! Do kościoła św. Krzyża warto zajrzeć nie tylko ze względu na wspaniałą architekturę. W świątyni znajdują się m. in. urny z sercami Fryderyka Chopina i Władysława Reymonta. Ogromne znaczenie dla duchowości warszawiaków ma również akademicki kościół św. Anny – w okresie rozbiorów i PRL miejsce patriotycznych spotkań i nabożeństw. Zachęcamy również do zwiedzania wspaniałego kościoła Wizytek, jedynego, który przetrwał wojnę bez bardzo poważnych uszkodzeń.

Co można zwiedzić w Warszawie? Świątynię Opatrzności Bożej i Panteon Wielkich Polaków!

To kościół o szczególnym znaczeniu symbolicznym. Projekt jego wzniesienia ma ścisły związek z uchwaleniem Konstytucji 3 maja. Decyzję o budowie świątyni-wotum za uchwalenie pierwszej ustawy zasadniczej w Europie zatwierdził Sejm Czteroletni. Niestety realizacja przedsięwzięcie w cieniu zaborcy, który padł na Warszawę na 123 lata okazał się niemożliwa. Pokolenia Polaków widziały w idei budowy świątyni ogólnonarodowe zobowiązanie. Dlatego też do pomysłu powrócono od razu po odzyskaniu niepodległości. Tym razem na wcielenie idei w życie nie pozwoliła II wojna światowa, a później komunistyczne władze PRL. Dopiero w 200 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja sejm III RP ponownie zatwierdził w formie uchwały budowę kościoła (inicjatorem był ówczesny prymas Polski, kardynał Józef Glemp). W 1999 roku doszło wreszcie do poświęcenia kamienia węgielnego. Fakt, że po tylu latach dokonał tego aktu Jan Paweł II, pierwszy Polak na tronie piotrowym, miał ogromne znaczenie symboliczne. Warto przypomnieć, że wybór projektu wzbudził ogromne emocje. Ostatecznie do realizacji przyjęto koncepcję pracowni architektonicznej Szymborskich.

Jedną ze szczególnych funkcji, jaką przeznaczono świątyni jest pomieszczenie Panteonu Wielkich Polaków. Obecnie spoczywają w nim m. in. ostatni prezydent Polski na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski czy autor poruszających wierszy, ks. Jan Twardowski. W Panteonie umieszczono również relikwie polskich świętych i błogosławionych, m. in. św. Andrzeja Boboli, Maksymiliana Kolbego czy Jana Pawła II. Zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem możliwe jest o pełnych godzinach od 10.00 do 17.00 (w środy do 16.00, a w niedziele od 13.30 do 18.00).

Zwiedzanie Warszawy – Parafia św. Stanisława Kostki i grób księdza Jerzego Popiełuszki

Miejscem wyjątkowym, które przyciąga wielu, jest grób-pomnik kapelana Solidarności zamordowanego w 1984 roku przez Służbę Bezpieczeństwa. Dlaczego znajduje się w tej parafii na warszawskim Żoliborzu? To tu ksiądz Jerzy odprawiał swoje słynne msze za ojczyznę, które gromadziły tłumy wiernych spragnionych nie tylko religijnego pocieszenia, ale przede wszystkim nadziei na wolność. Księdza Jerzego uczczono początkowo pogrzebem na warszawskich Powązkach, ale wierni, przyjaciele i proboszcz parafii św. Stanisława ks. Teofil Bogucki prosili prymasa Józefa Glempa o przeniesienie doczesnych szczątków ks. Popiełuszki do miejsca, które zajmowało szczególne miejsce w jego sercu. Ich prośbom uczyniono zadość.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów grobu-pomnika jest otaczający go różaniec z kamieni ułożonych w kształt granic Polski.

Wśród odwiedzających grób znalazło się wielu duchownych i polityków m. in. Margaret Thatcher, kard. Ratzinger czy Vaclav Havel.

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o zabytkach i zwiedzaniu Warszawy, dobrym pomysłem jest wizyta na portalu: http://warszawazwiedzanie.pl/co-mozna-zwiedzic-w-warszawie/!

Komentarze