Strona główna Pieśni Cześć Maryi

Cześć Maryi


Cześć Maryi

Cześć Maryi, cześć i chwała
Pannie świętej cześć
Śpiewaj, śpiewaj ziemio cała
Hołd Jej śpiesz się nieść!

Ten co stworzył świat wspaniały
W Niej swą Matkę czcił
Jej Go ręce piastowały
Gdy dziecięciem był

On jak Matkę ją miłował
W posłuszeństwie żył
Każde słowo Jej szanował
Chociaż Bogiem był

Dziatki lube, jeśli chcecie
Błogi żywot wieść
Dajcie jak Jezus Dziecię
Pannie świętej cześć

Czystość, cichość i pokora
To Maryi strój
Przez nie miła niebios Córa
Łask zyskała zdrój

Przez nie w cudnej gwiazd koronie
Ją posadził Bóg
Na wysokim chwały tronie
Wśród niebieskich sług

Ten Maryi dziatwa droga
Obraz w sercu noś
O opiekę Matki Boga
Zawsze kornie proś