Strona główna Pieśni Dnia każdego

Dnia każdego


Dnia każdego

Dnia każdego Boga mego
Jej dni święte, sprawy wzięte
Matkę, duszo wysławiaj!
Z nabożeństwem odprawiaj!
Przypatruj się, a dziwuj się
Jej wysokiej zacności
Zwij Ją wielką Rodzicielką
Błogą Panną w czystości

Sław Jej czyny, proś by winy
Litościwie znieść chciała
Wezwij Onę na obronę
By Cię z grzechów wyrwała
Ta Dziewica nam użycza
Z nieba dobra wiecznego
Z tą Królową światłość nową
Wziął świat z daru Bożego

Usta moje, sławcie boje
Tej niewiasty pieśniami
Przez Jej męstwo my zwycięstwo
Odnosim nad czartami
Nie ustajcie, wysławiajcie
Wszego świata Królową
Jej przymioty, łaski, cnoty
Chwalcie myślą i mową

Zmysły moje, głosy swoje
Aż pod niebo podajcie
Pamięć Onej tak wsławionej
Świętej Panny uznajcie
Acz prawdziwie nikt nie żywie
Tak szczęśliwy wymową
By słodkimi śpiewy swymi
Godnie uczcił Królową