Strona główna Pieśni Do Twej dążym kaplicy

Do Twej dążym kaplicy


Do Twej dążym kaplicy

Do Twej dążym kaplicy
Co z brzegu czeka nas
Wśród wichru, nawałnicy
W pochmurny, słotny czas
Byśmy tam wciąż dążyli i nigdy nie zbłądzili
Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć!

Jak cudnie w zmierzchu cieni
Twój obraz w sercu lśni
Wód kryształ się rumieni
Na nim Twój promień drży
O Jutrznio powstająca
O Gwiazdo z chmur świecąca
Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć!

Na wiośle żeglarzy wsparty
Z ócz sączy łzę po łzie
W Tobie ma port otwarty
W tęsknocie wzywa Cię
Gdy wiatr bławatny wzdymie
Niech głuchną na Twe imię
Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć!

O smutne nasze pieśni
Echem rozchodzą się w dal
Wtórują im boleśniej
Serca z poszumem fal
Na pieśni smutne echo
Ty rajską wtórz pociechą
Maryjo, Maryjo, o Maryjo świeć!