Strona główna Miejsca kultu Gdańsk. Zwycięska Matka Boża Różańcowa. Bazylika św. Mikołaja

Gdańsk. Zwycięska Matka Boża Różańcowa. Bazylika św. Mikołaja

Bazylika św. Mikołaja jest jedną z najstarszych świątyń Gdańska. Stanowi ona siedzibę dominikanów, sprowadzonych tutaj przez św. Jacka Odrowąża. Władze pruskie zlikwidowały zakon w 1835 roku, lecz dominikanie wrócili do Gdańska w 1945 roku.

Razem z nimi przybyła ze Lwowa Zwycięska Matka Boża Różańcowa. Matka Boża ujęta jest frontalnie, na ręku trzyma dzieciątko Jezus, zaś drugą ręką wskazuje na Nie. Okrywa Ją ciemnoniebieska szata, ozdobiona gwiazdami i złotą lamówką. Natomiast Chrystus ubrany jest w szatę jasnoczerwoną. Unosi prawą rękę w geście błogosławieństwa, zaś w lewej trzyma zwój Pisma Świętego.

Według legendy obraz był własnością cesarza bizantyjskiego Bazylego II, który wydał w 987 roku swoją siostrę Annę za ruskiego księcia Włodzimierza Wielkiego. W posagu otrzymała ona właśnie tę ikonę. Obraz umieszczono w Kijowie, potem Haliczu, by w końcu trafił do Lwowa.

Nazwa Matka Boża Zwycięska wiąże się z tym, że książęta ruscy, w czasach gdy obraz znajdował się we Lwowie, zabierali go na wyprawy wojenne przeciwko Turkom. Natomiast Różańcowa pochodzi stąd, że gdziekolwiek znaleźli się dominikanie tam odmawiano różaniec. Ze względu na liczne łaski uznano ją opiekunką rycerzy, nowożeńców i dzieci.

1 lipca 1751 roku odbyło się uroczyste koronowanie cudownego obrazu. Prośbę do papieża Benedykta XIV skierował sam król August III, którego poparło duchowieństwo, rycerze i szlachta. Po II wojnie światowej, gdy obraz przeniesiono ze Lwowa do Gdańska jego kult osłabł.

Bazylika św. Mikołaja w Gdańsku
Bazylika św. Mikołaja w Gdańsku
Autor zdjęcia: Brosen