Strona główna Miejsca kultu Gietrzwałd. Pani Ziemi Warmińskiej. Bazylika świętych Piotra i Pawła i Narodzenia Najświętszej...

Gietrzwałd. Pani Ziemi Warmińskiej. Bazylika świętych Piotra i Pawła i Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Gietrzwałd przynależy do ziemi warmińskiej, niegdyś zamieszkałej przez Prusów, na której zginął św. Wojciech (patron Warmii i Polski). Sanktuarium w Gietrzwałdzie stało się znane dzięki objawieniom Matki Boskiej w roku 1877, ale kult maryjny rozwijał się tam już wcześniej za sprawą wizerunku Pani Ziemi Warmińskiej, której wierni składali dziękczynne wota.

Miejscowość chlubi się obrazem typu hodegetria, przedstawiającym Matkę Bożą wskazującą na Jezusa, trzymającego księgę. Nad głową Marii aniołowie unoszą wstęgę z napisem: „Ave Regina caelorum, Domina Angelorum” (Witaj Królowo niebios, Pani aniołów). Obraz pochodzi z XVI wieku. Marię i Jezusa przykrywa srebrna sukienka, bogato przyozdobiona, którą ufundowali parafianie w 1717 roku.

Kult Maryi rozwinął się na tych ziemiach zwłaszcza w wieku XVII i XVIII. Pogłębiło i ożywiło go wydarzenie z 27 czerwca 1877 roku. Wówczas miało miejsce objawienie Matki Bożej. Objawiła się ona dwóm dziewczynkom: Justynie Szafrańskiej (13 lat) i Barbarze Samulowskiej (12 lat), przy drzewie klonowym, rosnącym niedaleko świątyni. Przedstawiła się im jak Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta. Wezwała do odmawiania różańca i nawrócenia.

Obraz Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej
Obraz Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej
fot. Bogitor, CC BY-SA 3.0

Był to okres kulturkampfu, a więc działań pruskich zmierzający do ograniczenia wpływu kościoła i kultury polskiej na ludność pod zaborem pruskim. Obie wizjonerki musiały zostać ukryte w klasztorze sióstr Miłosierdzia, najpierw w Lidzbarku Warmińskim, a potem Chełmnie.

W pierwszą rocznicę objawień zgromadziło się w Gietrzwałdzie 50 tysięcy pielgrzymów. Gietrzwałd stał się ośrodkiem polskości. Specjalnie powołana przez władze kościelne komisja orzekła, że objawienia nie sprzeciwiają się wierze katolickiej i oparte są na wiarygodnych faktach.

Sanktuarium maryjne w Gietrzwałdzie
Sanktuarium maryjne w Gietrzwałdzie

fot. Bogitor, CC BY-SA 3.0

Wizerunek Pani Ziemi Warmińskiej został ukoronowany 10 września 1967 roku. Wydarzenie to obejrzało około 150 tysięcy wiernych. W uroczystościach wzięło udział 32 biskupów, w tym Karol Wojtyła, zaś przewodniczył im prymas Polski Stefan Wyszyński.

Stulecie objawień (1977 r.) było uroczyście obchodzone w całej diecezji warmińskiej. Przygotowany został z tej okazji Kongres Mariologiczny i Maryjny, przypominając Polakom, że mają swoje Lourdes.

Czytaj także: Objawienia w Gietrzwałdzie

Modlitwa

Matko Boska Gietrzwałdzka, piękna Pani Ziemi Warmińskiej; klęczę przed Tobą… Oddaję się Tobie. Przed stu laty przychodziły tu do Ciebie matki i odchodziły wysłuchane. Warmia jest święta i ciągle uświęcana Twoim wstawiennictwem. Nad jej polami od Grunwaldu rozbrzmiewa dla ucha wiary brzmiąca pieśń: „Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja…”

Śliczna Dziewico… daj przyjaźń wszystkim mieszkańcom Warmii i Mazur bez względu na to, skąd przybyli; rozniecaj ducha przyjaźni ku sąsiadom ze wschodu i zachodu, z północy i południa…

Bądź przy każdym moim działaniu, Matko Kościoła warmińskiego, Wychowawczyni Seminariów… Gniazdo fromborskiego astronoma, Katechetko katechetów, Gospodyni Oaz, Instruktorko Rodzin, Pilotko zbłąkanych i samotnych rozbitków – ukaż Chrystusa, Słońce Sprawiedliwości, ukaż Baranka, który gładzi grzechy świata, ukaż Krzyż – Miłość Twego Syna. Amen.

Biskup Warmiński Józef Glemp
17.04.1979 r.

Dojazd


Wyświetl większą mapę

Pieśń

Tekst: Pieśń ku czci Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej

Bibliografia

  1. K.K. Czapliński, Sanktuaria w Polsce, Katowice 2007.
  2. S. M. Grażyna i S. M. Gizela, Z dawna Polski Tyś Królową, Szymanów 1984.
  3. http://www.pawlowski.dk/objawienia/gietrzwald/