Strona główna Opinie i wydarzenia Gowin zapowiedział ustawę ws. finansowania Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Gowin zapowiedział ustawę ws. finansowania Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapowiedział w niedzielę nowelizację ustawy ws. finansowania Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ma to – jak mówił – zapewnić uczelni stałą wysokość ministerialnego dofinansowania, nie mniejszą niż 8 mln zł.

O przygotowanej nowelizacji ustawy Gowin mówił w niedzielę na konferencji prasowej w Bielsku Podlaskim (Podlaskie), gdzie także wspierał kandydata Zjednoczonej Prawicy do Sejmu startującego z listy PiS z tego regionu Mieczysława Baszkę.

Gowin mówił, że Podlaskie jest „niezwykłym zakątkiem Polski”, gdzie „harmonijnie współżyją mieszkańcy różnych religii: katolicy, prawosławni, wyznawcy islamu”.

Przypomniał, że od dziesiątków lat elity religijne wyznań niekatolickich kształcą się na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT), a jest to – jak mówił – uczelnia niezwykle ważna dla prawosławnych mieszkańców Podlaskiego. „Od szeregu lat akademia znajduje się w trudnej sytuacji finansowej” – mówił Gowin. Dlatego – jak dodał – razem z posłem Baszko przygotował projekt nowelizacji ustawy, który zostanie skierowany do Sejmu „na samym początku następnej kadencji”. „Zrobię to jeszcze jako ktoś, kto piastuje urząd ministra nauki i szkolnictwa wyższego” – zapowiedział.

Wicepremier mówił, że nowelizacja ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zagwarantuje „utrzymanie co najmniej obecnego poziomu finansowania” tej uczelni. „Jestem przekonany, że w następnych latach ten poziom finansowania będzie systematycznie się podnosił tak, żeby elity duchowe społeczności prawosławnej i społeczności protestanckiej w Polsce były kształcone na jak najwyższym poziomie właśnie w ramach tej unikatowej w skali Europy uczelni” – powiedział.

Gowin pytany przez PAP o obecny poziom finansowania ChAT i zmiany, jakich ma dotyczyć nowelizacja, powiedział, że jest on na poziomie 8 mln zł. Dodał, że w ciągu ostatnich trzech lat wzrósł o 18 proc., co – jak podkreślił – „pozwoliło uczelni wyjść na prostą”. Mówił, że zasady finansowania uczelni w kraju polegają na tym, że wszystkie uczelnie wrzucane są do – jak to nazwał – „niejako jednego worka”, a poziom finansowania uzależniony jest od liczby studentów i od poziomu badań naukowych. Wyjaśnił, że ChAT powinna być wyjęta z tych zasad finansowania, aby – jak mówił – „mogła wspierać rozwój wspólnot prawosławnej i protestanckiej”.

Obecny na konferencji prasowej wicemarszałek województwa podlaskiego Stanisław Derehajło mówił, że nowelizacja ustawy jest bardzo ważna dla społeczności prawosławnej w Podlaskiem. „Każdy obywatel Polski powinien mieć możliwość i gwarancję kształcenia się, poszerzania swojej wiedzy religijnej” – dodał.

Baszko mówił, że Bielsk Podlaski jest przykładem, że „można żyć razem bardzo solidarnie, współpracować i działać na niwie religijnej, narodowościowej, gospodarczej”. Zapowiedział, że jako poseł będzie się też starał o przywrócenie małego ruchu granicznego z Białorusią.

PAP – Nauka w Polsce, Sylwia Wieczeryńska