Strona główna Pieśni Gwiazdo jasności

Gwiazdo jasności

Gwiazdo jasności

Gwiazdo jasności, Panno czystości
Tyś jest wonny kwiat!
Śliczna lilija, Panno Maryja
Módl się za nami!

Matko litości, źródło słodkości
Tyś jest wonny kwiat!
Śliczna lilija, Panno Maryja
Módl się za nami!

Grzesznych obrono, smutnych korono
Tyś jest wonny kwiat!
Śliczna lilija, Panno Maryja
Módl się za nami!

Grzechu niewinna, cudności pełna
Tyś jest wonny kwiat!
Śliczna lilija, Panno Maryja,
Módl się za nami!

Błagaj nam Syna, Matko jedyna
Tyś jest wonny kwiat!
Śliczna lilija, Panno Maryja,
Módl się za nami!