Strona główna Pieśni Idźmy tulmy się jak dziatki

Idźmy tulmy się jak dziatki


Idźmy tulmy się jak dziatki

Idźmy, tulmy się jak dziatki
Do Serca Maryi Matki
Czy nas nęka życia trud
Czy to winy czerni brud

Cześć Maryi, cześć i chwała
Śpiewaj, śpiewaj Polsko cała
Cześć Maryi, cześć!

Idźmy, idźmy ufnym krokiem
Rzewnym sercem, łzawym okiem
To serce zna dzieci głos
Odwróci bolesny cios

Ach to serce dobroć sama
Najczulszej z córek Adama
Jest otwarte w każdy czas
Samo szuka, wzywa nas

Pójdźcie do mnie, dziatki moje
Wyczerpnijcie łaski zdroje
Kto mnie znajdzie życie ma
Temu Syn zbawienie da

To Maryi sercu chwała
Że zgubionym zbawcę dała
Jemuś winien świecie cud
Że Bóg zstąpił zbawić lud

Pod nim Jezusa nosiła
Do niego rzewnie tuliła
Wychowała, by Bóg Syn
Zgładził długi naszych win

Jakież w tęsknym sercu rany
Poniosłaś gdy Syn kochany
Szedł wychylić kielich mąk
Z krwawych nieprzyjaciół rąk

Gdyś widziała przenikniona
Jak On cierpi, woła, kona
Jak On łoży ciało swe
Za me grzechy, ach za me

Tam pod krzyżem gdyś bolała
Matkąś się nam sercem stała
Gdy Jezusa rany, krew
Ubłagały Ojca gniew

Rzekł do Ciebie z swego krzyża
Matko, zgon się mój przybliża
W Janie Ci oddaję świat
Bądź mu Matką, Jam mu brat

Więc do Ciebie, jak do Matki
Idziem, tulim się Twe dziatki
Matko ulżyj życia trud
Obmyj z serc nam winy brud

Ty nas kochasz a my Ciebie
O niech złączym serca w niebie
Matko kto nie kocha Cię
Nie ma serca, ach nie, nie