Strona główna Pieśni Jak szczęśliwy kraj nasz cały

Jak szczęśliwy kraj nasz cały


Jak szczęśliwy kraj nasz cały

Jak szczęśliwy kraj nasz cały
Dźwięczy pieść Maryi chwały
Wszystkie ludy, wszystkie kraje
Boga Matkę – Matką mają

Ref. Dzięki Ci Boże za Kościół święty
Sercem Matczynym ogarnięty

Twej opiece powierzeni
W swą Matkę zapatrzeni
Już przed nami prosta droga
Matka wiedzie nas do Boga

Niech się teraz nikt nie boi
Matka wszystko uspokoi
Ogarnie co rozproszone
Zgodzi dzieci powaśnione

Matko nasza i Królowo
Chcemy służyć Ci na nowo
W Świętej Twojej być niewoli
To nas tylko zadowoli

Jak szczęśliwy kraj nasz cały
Dźwięczy pieśń Maryi chwały
Boży lud wraz z pasterzami
Wszyscy Jej niewolnikami

Oto już został przyjęty
Od nas dar za Kościół święty
Matko, prowadź swoje dzieci
W wiary nowe Tysiąclecie