Strona główna Miejsca kultu Kapliczka “Nad źródłem” Siedliska w dolinie Prutnika

Kapliczka “Nad źródłem” Siedliska w dolinie Prutnika

Kapliczka “Nad źródłem” została zbudowana w latach 20-tych XX w. przez mieszkańców Siedlisk (wieś sołecka położona w dolinie Prutnika). Wcześniej istniała w tym miejscu kapliczka z końca XVIII w. Wewnątrz znajduje się dwustronna, malowana na desce ikona przedstawiająca św. Mikołaja biskupa oraz Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Dwustronne ikony cerkiewne służyły kiedyś do noszenia podczas uroczystości w procesjach. W wyposażeniu znajduje się także krzyżyk ołtarzowy z XIX w. i lichtarz drewniany późnobarkowy, prawdopodobnie z XVIII w.

Z fundacją kapliczki związany jest przekaz ustny, który mówi o ukazaniu się w tym miejscu Matki Boskiej. Miała ona ukazać się pasterzowi wypasającemu owce. Był to człowiek prosty i przestraszony tym, co zobaczył. Nieświadomie uderzył batem ukazującą mu się postać, co spowodowało, że Matka Boska rozpłynęła się w nurcie. W akcie skruchy za ten czyn mieszkańcy zdecydowali o zbudowaniu w tym miejscu kapliczki.

Według miejscowego przekazu, woda ze źródliska ma właściwości uzdrawiające. Pielgrzymi doznali tutaj cudownych uzdrowień, czego dowodem są liczne wota oraz kule ludzi chorych, którzy odzyskali władzę w nogach. Uzdrawiające działanie wody ze źródliska ma się ujawniać szczególnie 22 maja, czyli w dniu, kiedy Matka Boska ukazała się pasterzowi.

Z powodu zaginięcia istniejącego kiedyś w kapliczce obrazu Matki Boskiej wykonanego według opisu pasterza, mieszkańcy wsi Siedliska ufundowali w 2003 r. stojącą obok kapliczki kamienną figurę Matki Boskiej. Miejsce to jako źródlisko rzeki Prutnik zostało objęte ochroną stanowiskową.