Strona główna Pieśni Królowej Anielskiej

Królowej Anielskiej


Królowej Anielskiej

Królowej Anielskiej śpiewajmy,
Różami uwieńczmy Jej skroń.
Jej serca w ofierze składajmy,
Ze łzami wołajmy doń:
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam.

Przez Ciebie, o Matko miłości,
Łask wszelkich udziela nam Bóg.
A my Ci hołd dajem wdzięczności,
Upadłszy do Twoich stóp.
O lilijo, jakżeś Ty wspaniała,
Wszelkich cnót rozlewasz woń.

O Tronie Ty Boga wiecznego,
O słońce nadziei i łask.
O Różdżko przedziwna Jessego,
Jak wielki cnót Twych jest blask.
O Maryjo bądź nam pozdrowiona,
Bądź Ty zawsze Matką nam.