Strona główna Pieśni Królowo i Pani

Królowo i Pani


Królowo i Pani

Ref: Królowo i Pani, my Twoi poddani
My biedni Polacy, wierni warszawiacy
Twej łaski błagamy:
Maryjo Królowo, spraw ten cud na nowo
Niech Polski synowie jak dawniej ojcowie
Bogu wierni będą /bis/

Do Ciebie idziemy, o litość żebrzemy
O Matko jedyna, wstawiaj się do Syna
Za nami grzesznymi

My biedni grzesznicy, ciała niewolnicy
O Matuchno droga, chcemy żyć dla Boga
Lecz sił nam nie staje

Za ojców przykładem za krzyża iść śladem
Chcemy wielbić Boga przez Cię Pani droga
Wspieraj nasze siły

Choć tacy niestali będziem wiernie stali
Przy Bogu w Kościele z Maryją na czele
Z Chrystusem w swej duszy

My dziś ślubujemy, że zawsze będziemy
Żyć w łasce u Boga o Matuchno droga
Daj wytrwać do śmierci

O wzmocnij nam siły, by zdolne wciąż były
Duszy przetrwać klęski i zawsze zwycięski
Bój z grzechem prowadzić

O Matko kochana błagaj Niebios Pana
Niech odpuścić raczy i winy przebaczy
Ludowi polskiemu