Strona główna Pieśni Maryjo z dnia Zwiastowania

Maryjo z dnia Zwiastowania


Maryjo z dnia Zwiastowania

Maryjo z dnia Zwiastowania
Ważąca słowa Anioła
Ucz nas dotrzymać wierności Bogu!

Maryjo z pagórków Judzkich
Niosąca radość Elżbiecie
Ucz nas, jak śpieszyć z pomocą bliźnim!

Maryjo w noc betlejemską
Ścieląca w żłobie Dzieciątku
Ucz nas zaufać we wszystkim Bogu!

Maryjo z Ofiarowania
Dająca Syna i siebie
Ucz nas oddawać co Boskie, Bogu!

Maryjo z ziemi egipskiej
Chroniąca Boskie Dzieciątko
Weź w swą opiekę wierzących w Boga!

Maryjo Nazaretańska
Oddana troskom domowym
Ucz nas czcić każdą swą pracą Boga!

Maryjo z Miasta Świętego
Znalazłaś Syna w świątyni
Pomóż nam wszystkim znaleźć się w Bogu!

Maryjo z godów weselnych
Tak bliska ludzkiemu szczęściu
Ucz nas obcować z Jezusem, Bogiem!

Maryjo, z trwogi o Syna
Śpiesząca, by Go obronić
Ucz nas, jak słuchać pokornie Boga!

Maryjo z Paschy ostatniej
Bliska Synowi do końca
Ucz nas powierzać swe losy Bogu!

Maryjo z drogi krzyżowej
W bólu idąca za Synem
Ucz nas, jak dawać świadectwo Bogu!

Maryjo z wzgórza Golgoty
Stojąca pod krzyżem Syna
Ucz nas współcierpieć z Jezusem dzisiaj!

Maryjo z Zesłania Ducha
Matko Kościoła Świętego
Proś, niech się zbliży zwycięskie jutro!

Maryjo z chwały niebieskiej
Na wieki złączona z Synem
Proś, by nas wszystkich pojednał z Bogiem!