Strona główna Wizerunki Matka Boża Pocieszenia (Biechowo)

Matka Boża Pocieszenia (Biechowo)

PODZIEL SIĘ

Obraz Matki Boskiej Pocieszenia pochodzi z XV w. Najstarsza wzmianka o jego kulcie miała miejsce w 1695 r. , napisano o dawno sławnym obrazie, przed którym wierni otrzymują wiele łask i cudów, a szczególnie nawróceń.

Matka Boska jest na nim przedstawiona z Dzieciątkiem Jezus na ręku. W prawej dłoni trzyma jabłko. Z kolei Jezus unosi prawą dłoń w błogosławieństwie, a w lewej trzyma otwartą księgę. Księga ta może być Ewangelią albo oznaczać, że Jezus przyszedł wypełnić proroctwo i oczekiwania Starego Testamentu.

W 1962 r. podczas prac konserwatorskich odkryto, że pod obrazem pochodzącym z 1632 r. jest drugi, który pochodzi z XV w. i ma wymiary 53 x 80 cm. Odkrycia dokonali konserwatorzy z Torunia, Ewa i Jerzy Wolscy. Postanowiono wyeksponować ten straszy, który był cenniejszy pod względem artystycznym. W tym celu nowszy wizerunek przeniesiono na nowy podkład i zrobiono z niego zasłonę dla obrazu starszego.

12 września 1976 r. obraz Matki Boskiej Biechowskiej został ukoronowany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Matka Boża Pocieszenia (Biechowo)

Matka Boża Pocieszenia (Biechowo)

Komentarze