Matka Boża Pocieszenia (Biechowo)

Matka Boża Pocieszenia (Biechowo)

PODZIEL SIĘ

Obraz Matki Boskiej Pocieszenia pochodzi z XV w. Najstarsza wzmianka o jego kulcie miała miejsce w 1695 r. , napisano o dawno sławnym obrazie, przed którym wierni otrzymują wiele łask i cudów, a szczególnie nawróceń.

Matka Boska jest na nim przedstawiona z Dzieciątkiem Jezus na ręku. W prawej dłoni trzyma jabłko. Z kolei Jezus unosi prawą dłoń w błogosławieństwie, a w lewej trzyma otwartą księgę. Księga ta może być Ewangelią albo oznaczać, że Jezus przyszedł wypełnić proroctwo i oczekiwania Starego Testamentu.

W 1962 r. podczas prac konserwatorskich odkryto, że pod obrazem pochodzącym z 1632 r. jest drugi, który pochodzi z XV w. i ma wymiary 53 x 80 cm. Odkrycia dokonali konserwatorzy z Torunia, Ewa i Jerzy Wolscy. Postanowiono wyeksponować ten straszy, który był cenniejszy pod względem artystycznym. W tym celu nowszy wizerunek przeniesiono na nowy podkład i zrobiono z niego zasłonę dla obrazu starszego.

12 września 1976 r. obraz Matki Boskiej Biechowskiej został ukoronowany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Matka Boża Pocieszenia (Biechowo)

Matka Boża Pocieszenia (Biechowo)

Komentarze

BRAK KOMENTARZY

Comments are closed.