Strona główna Pieśni Matko Bolesna gdzieżeś Ty stała

Matko Bolesna gdzieżeś Ty stała


Matko Bolesna gdzieżeś Ty stała

(melodia Zdrowaś Maryjo)

Matko Bolesna gdzieżeś Ty stała
Żeś biczowanie syna słyszała
Jaka Cię wtenczas boleść ściskała
Kiedy szedł z krzyżem, Ty go ujrzałaś

Kiedy szedł z krzyżem niewiasty stały
Nad Jego męką wszystkie płakały
Nie płaczcie wyrzekł, ja jestem z wami
Płaczcie nad sobą i nad synami

Na jego ramię krzyż był mu dany
A pod koroną bolesne rany
Po biczowaniu stłuczone ciało
Jak Twoje serce płakało

Kiedy szedł z krzyżem, miał pot na twarzy
Omdlały pod nim upadł trzy razy
W jakiej Ty matko byłaś rozterce
Jak nad nim Twoje bolało serce

Już na Golgocie z sił wyczerpany
Na głowie widać skrwawione rany
Jak żeś Ty Matko nad nim bolała
Ileś Ty gorzkich łez tam wylała

Na krzyż przybito ręce i nogi
Jaki Twój żywot Jezu był drogi
Matko cierpienia tam wielce miałaś
Gdy miecz boleści przebił Twe serce

Konałeś Jezu między łotrami
Matkę w opiekę dałeś Janowi
Kiedy tyś Matko pod krzyżem stała
Siedem boleści tyś przeżywała.