Strona główna Pieśni Matko Królowo

Matko Królowo


Matko Królowo

Matko Królowo, wspierać chciej w niedoli
Wierny oddany Tobie lud
Prowadź i z grzechu wyzwól nas niewoli
Spraw to Maryjo, okaż ten cud

Ref. Ze łzami w oczach, sercem bolejącym
Do Ciebie Maryjo wznosim nasz głos:
Okaż Swą litość nad ludem cierpiącym
Przemień Maryjo smutny nasz los

Matko Królowo, gdzież pójdą Twe dzieci
Jeżeli Ty odwrócisz się
A litość Twoja czy nam nie zaświeci
I czy łzy nasze nie wzruszą Cię

Matko Królowo, patrz burza się sroży
Wśród nieszczęść, walk giniemy już
Ty prośbą Twoją ukoisz gniew Boży
Piekła potęgę mocą swą skrusz

Matko Królowo dzieci Twe zebrane
W Tobie składają ufność swą
Nadmiernie życia ciężarem znękane
Od Ciebie Matko pomocy chcą

Matko Królowo, Opiekunko ludzi
Spójrz na dolinę pełną łez
Niech naszą słabość Twoja litość wzbudzi
Cierpieniem naszym ach połóż kres

Matko Królowo o to Cię prosimy
Niech ludzie źli nie szkodzą nam
I nasze modły za nich też wznosimy
Niech im da wiarę nasz Chrystus Pan