Strona główna Pieśni Matko, która nas znasz

Matko, która nas znasz


Matko, która nas znasz

Ref. Matko, która nas znasz
Z dziećmi Twymi bądź
Na drogach nam nadzieją świeć
Z Synem Twym z nami idź

Z wszystkich niewiast wybrana
Przyjdź i drogę wskaż
Córko ludu Bożego
Do Syna swego nas prowadź
Służebnico pokorna
Pokój światu daj

Królowo ognisk rodzinnych
Dziewico, wzorze prostoty
Oblubienico Cieśli

Królowo narodu naszego
Uciśnionych nadziejo
Światło łaknących prawdy

Pociecho ludu biednego
Pani wszelkiej radości
Matko tkliwego serca

Dziewico, Matko Chrystusa
Dziewico, Matko Kościoła
Dziewico, Matko ludzi

Matko przez Syna nam dana
Matko, która nas słuchasz
Ty nas zawsze rozumiesz

Dziewico z nami idąca
Historii świata promieniu
Pośredniczko najlepsza

Matko ludzi bezdomnych
Matko prześladowanych
Matko dzieci wzgardzonych

Matko ludzi cierpiących
Matko z sercem przeszytym
U stóp krzyża stojąca

Matko płacząca nad nami
Matko przed karą chroniąca
Matko nas przyjmująca