Strona główna Pieśni Matko Najświętsza

Matko Najświętsza


Matko Najświętsza

Matko Najświętsza! Do Serca Twego,
Mieczem boleści wskroś przeszytego.
Wołamy wszyscy z lękiem, ze łzami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

Gdzież my, o Matko, ach gdzież pójdziemy?
I gdzie ratunku szukać będziemy?
Twojego ludu nie gardź prośbami:
Ucieczko grzesznych módl się za nami!

Imię Twe, Maryjo, litością słynie,
Tyś nam pociechą w każdej godzinie.
Gdyśmy ściśnięci bólu cierniami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

O Matko nasza, Matko miłości,
Niechaj doznamy Twojej litości.
Bośmy okryci grzechów ranami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

A gdy ostatnia łza z oka spłynie,
O Matko święta, w onej godzinie.
Zamknij nam oczy Twymi rękami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!