Strona główna Pieśni Matko potężna

Matko potężna


Matko potężna

Matko potężna na niebie i ziemi
Ty co nie gardzisz prośbami naszymi
Oto Twe dzieci głos wznoszą do Ciebie
Wspieraj Maryjo, wspieraj nas w potrzebie

O której Serca dobroć głoszą wieki
Niech Twej grzesznicy doznamy opieki
Czystszaś nad kryształ, Tyś Niepokalana
Zagniewanego błagaj niebios Pana

I bracia nasi poszli grzechu drogą,
Nieszczęśni, stoją nad przepaścią srogą,
Zginą, nie wsparci modłami Twoimi,
Ucieczko grzesznych, przyczyń się za nimi!

W Twe ręce Matko wszystkie nasze sprawy
Składamy: dobra, cierpienia, zabawy
Będziem szczęśliwi przy Twojej pomocy
Strzeż nas, Maryo, i we dnie i w nocy