Strona główna Pieśni My chcemy Boga, Panno Święta!

My chcemy Boga, Panno Święta!


My chcemy Boga, Panno Święta!

My chcemy Boga, Panno Święta!
O usłysz naszych wołań głos!
Miłości Bożej dźwigać pęta
To nasza chluba, to nasz los

Ref: Błogosław słodka Pani
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga, My poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan!

My chcemy Boga w rodzin kole
W troskach rodziców, dziatek snach
My chcemy Boga w książce, w szkole
W godzinach wytchnień, w pracy dniach

Ref: Błogosław…