Strona główna Pieśni Na modlitwie w Ogrójcu

Na modlitwie w Ogrójcu


Na modlitwie w Ogrójcu

Na modlitwie w Ogrójcu, w pocie omdlewał Pan
Tam widział Swą mękę, wiele bolesnych ran
Żołnierze go pojmali, okrutnie biczowali
Kiedy go osądzili, koronę mu włożyli

Z ciernia na Jego głowę, oprawców kładły dłonie
A długie, ostre ciernie, raniły Jego skronie
O głowo mego Pana, ileś Ty wycierpiała
Kiedy spod tej korony, krew Twoja wytryskała

Gdy na golgotę krzyż dźwigałeś, koronę na Swej głowie miałeś
A kiedy pod nim upadłeś koroną krzyża dotykałeś
Te wszystkie ostre ciernie, co w tej koronie były
Głowę naszemu Panu, do mózgu skaleczyły

O korono cierniowa, jaka Ty jesteś droga
Bo Twoje długie kolce, zdobiły głowę Boga
Ach jaką w ten czas boleść, Matka w swym sercu miała
Kiedy na głowie Syna, koronę ujrzała

W koronie tej Jezu cierpiałeś, Twym winowajcą byłem Ja
Z miłości winy darowałeś, jak wielka dobroć Twa
Katorgi poniósł wiele, cierpliwie zniósł ból
Na duszy i na ciele, waszego stworzenia król

Cierniami uwieńczona, głębokich pełen ran
Zbolałą i stęsknioną, już głowę skłonił Pan
O głowo mego Boga, pokłon oddaję Ci
Tyś sercu memu droga, bądź pozdrowiona mi

Do Boga Ojca w Niebie, błagalne prośby śle
Za tych co na tej ziemi, w swym życiu czynią źle
I cóż mam teraz czynić, by spłacić długi te
Tyś Panem nieba-ziemi, a jam stworzenie Twe

Kiedy się Jezu narodziłeś, nad światem zapłakałeś
A kiedy już w żłóbeczku byłeś, koronę z ciernia oglądałeś
O czci godna korono, tak pięknie ubarwiona
I krwią z ran Jezusowych, zostałaś poświęcona

Korono Jezusowa, na całym świecie znana
Ona aż do skonania, na głowie była Pana
O miłosierdzie Boże, jak wielce Ciebie cenią
Przez bóstwo i cierpienie, Ty łączysz niebo z ziemią.

Dobry Pasterzu ludzkich dusz, Ty Swoje owce dobrze znasz
Jak się uwikła która w cierń, to ją nakarmisz pomoc dasz
Zabierzesz na swe ręce i przytulisz do siebie
Darujesz wszystkie winy, dasz godne miejsce w niebie

Przez Twą koronę Chryste i Twoje święte rany
Przez smutek i boleści, Twej Matki ukochanej
Okaż nam swoje serce, pozwól zbliżyć się do Siebie
Byśmy z Tobą przez wieki, przebywać mogli w niebie.

Na modlitwie w Ogrójcu