Strona główna Pieśni Najświętsza Matko do Serca Twego

Najświętsza Matko do Serca Twego


Najświętsza Matko do Serca Twego

Najświętsza Matko do Serca Twego
Wołamy grzeszni ze świata tego

Ref. Serdeczna Matko, proś Syna Swego
Aby nie karał ludu grzesznego

Niegodne serca i śpiew niegodny
Zjedna u Matki uśmiech łagodny

Przed Twym Obrazem kornie padniemy
Twojej litości prosić będziemy

Niechaj to sprawi Twoja przyczyna
By darowana była nam wina

Byśmy swe grzechy obmyli łzami
Ucieczko grzesznych módl się za nami

Wiedź pokutników do czystej wody
Do Sakramentów krynic ochłody

Matką została dla grzesznych ludzi
Niech nasza skrucha Twą litość wzbudzi

Prosim przez rany Syna Twego
Przyjmij do Serca człeka grzesznego

Bo Ty grzesznika w sługę wiernego
Zmieniasz miłością Serca Swego

Będziem Ci pieśni pokutne nucić
Czas już nałogi, czas grzechy rzucić

Ciężkie i liczne złości grzechowe
Zalały nasze serce i głowę

Torując drogę do potępienia
Pewna przyczyna klęski zbawienia

Wstaw się za nami Matko litości
Niech Bóg przebaczy złe nieprawości

Jakże nie mamy kochać tej Matki
Toć Ona bardzo kocha swe dziatki

Niechaj się serce jako znicz pali
A dusza w pieśni niechaj Cię chwali

Tyś źródło łaski co na świat spływa
Panno wszechwładna i litościwa

Tyś miastem Boga, Jego Świątynią
Weselem świętych, niebios Mistrzynią

Siódmy dzień Boży czarem odziany
Godny zachwytu, wonny, świetlany

Miliony głosów czci Panno Ciebie
I serc miliony prosi w potrzebie

Ta dobra Matka prośby wysłucha
Da zdrowie ciała i radość ducha

Nawróć grzeszników, zbożnych uświęcaj
Bacz na nas we dnie w nocy pamiętaj

A dusze zmarłych niech niebo mają
W radości Boga niech oglądają