Strona główna Pieśni O Królowo, Pani nieba, ziemi

O Królowo, Pani nieba, ziemi


O Królowo, Pani nieba, ziemi

O Królowo, Pani nieba, ziemi
Pozdrawiamy Cię głosy naszymi

Ref. Do Ciebie się cały świat ucieka
I od Ciebie dziś ratunku czeka
O Najświętsza Maryja Dziewico!

Tyś na Matkę jest nam przeznaczona
Gdy na krzyżu Syn Twój Boski konał

Jesteś w niebie, o Najświętsza Pani
Tam się wstawiasz do Boga za nami

Syn Ci zwierzył wszystkie łaski swoje
By do ludzi szły przez ręce Twoje

A tych łask jest ilość nieskończona
Które Chrystus wysłużył, gdy konał

Wiesz, o Pani, że bez Bożej łaski
Nikt nie ujrzy szczęśliwości blaski

Więc w szafarstwie jesteś niestrudzona
Aby ludzkość mogła być zbawiona

Stąd na ziemię nieraz zstępowałaś
Do poprawy nas nawoływałaś

W Jasnej Górze jest nadzieja nasza:
Tam się w ufność wzbogaca nam dusza

Bo tu dowód, jak przez liczne wieki
Nie wypuszczasz nas ze Swej opieki

Zdasz się mówić z Obrazu Twojego
Aby krzepić wiarę ludu swego

„Nigdy ciebie, ludu, nie rzuciła
Z dawien dawna zawsze twoja siła

Nigdy mego nie odjęła lica
Wasza Matka i Bogarodzica”.