Strona główna Objawienia Objawienia w Damaszku (Syria, 1982)

Objawienia w Damaszku (Syria, 1982)

18-letnia Maria Al Akhras (Myrna) i 30-letni Mikołaj Nazzour właśnie się pobrali. Maria była wyznania greckokatolickiego, a Mikołaj prawosławnego. 22 listopada 1982 roku w czasie modlitwy Myrny za chorą siostrę jej męża Leilę z jej rąk zaczęła spływać oliwa. Powtórzyło to się w następnych dniach.

Myrna ustawiła na ganku domu, w którym mieszkali razem z innymi członkami rodziny, mały obrazek w plastykowej ramce niedawno kupiony w Sofii. Przedstawiał on Matkę Bożą z Dzieciątkiem. 27 listopada 1982 r. z obrazka zaczęła spływać oliwa. Zjawisko to również powtarzało się kilka razy. Myrna przyjęła to jako dar.

Na wieść o tym do domu Myrny przybywali chorzy. Prosili o namaszczenie cudowną oliwą i otrzymali zdrowie (Laurentin 1994: 101): Sami Hanna 11 listopada dostała zawału serca po którym nastąpił wylew krwi do mózgu i paraliż, również sparaliżowana Ghalya Armouche i wiele innych.

Podczas późniejszych badań chemicy stwierdzili, że jest to zwykła oliwa z oliwek, o wyjątkowej czystości.

Od 15 grudnia rozpoczęły się objawienia. 15 grudnia 1982 r. Myrna otrzymała pierwsze objawienie Matki Bożej. Następne miało miejsce trzy dni później 18 grudnia 1982 r., kiedy to Maryja nakazała ludziom pamiętać o Bogu, być dobrym, wierzyć, czynić pokutę i mieć miłosierdzie.

Obrazek Matki Bożej z Dzieciątkiem
Obrazek Matki Bożej z Dzieciątkiem - Damaszek
źródło: www.soufanieh.com

21 lutego 1983 r. podczas piątego z objawień Matka Boża prosi o wyrycie i powtarzanie tych słów: „Bóg mnie zbawia, Jezus mnie oświeca, Duch Święty jest moim życiem. Dlatego niczego się nie lękam”.

24 marca 1983 r. Maryja powiedziała: „Kościół jest królestwem nieba na ziemi. Kto wprowadził rozdział, ten zgrzeszył, a kogo ów rozdział uradował, ten zgrzeszył również. Kościół założony przez Jezusa był mały. A kiedy się rozrósł, uległ podziałom. Ten, kto wprowadził podziały, nie ma w sobie miłości. Zbierajcie się razem. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Jakże piękne są moje dzieci, pokorne na kolanach. Nie bójcie się. Jestem z wami. Nie wprowadzajcie rozdziałów, jak to czynią wielcy. Wy nauczycie pokolenia słów: jedność, miłość, wiara” (Laurentin 1994: 103-104).

Maria Al Akhras (Myrna) lat 18 i 26
Maria Al Akhras (Myrna) lat 18 i 26
źródło: www.vismaya-maitreya.pl

Myrna otrzymała 4 listopada 1983 r. dar stygmatów na lewym boku, następnie w piątek 25 listopada 1983 r. stygmaty pojawiły się na rękach i stopach. Po kilku dniach zniknęły, ale pojawiły się ponownie w czwartek i piątek 1984 i 1987 roku, czyli w latach kiedy katolicy i prawosławni obchodzili święta wielkanocne tego samego dnia (Ukleja 1997: 88-89).

Objawienie w Damaszku

Świadkiem wydzielania się oliwy z rąk Myrny był 25 listopada 1987 r. R. Laurentin oraz nuncjusz, do którego udali się wraz z jej mężem. Powtórzyło to się następnego dnia. 26 listopada 1990 r. Myrna miała ostatnie objawienie Matki Bożej, która powiedziała jej m.in. „Nie lękaj się, moja córko, jeśli ci dziś powiem, że widzisz Mnie ostatni raz. Ujrzysz Mnie ponownie w święto Wielkanocy, kiedy będzie ono znowu świętowane wspólnie” (tamże: 89).

Badania naukowe nie były w stanie wytłumaczyć tych zjawisk. Jeśli natomiast chodzi o stanowisko władz kościelnych to problem jest skomplikowany. W Damaszku jest bowiem trzech patriarchów: ortodoksyjny, syryjski i greckokatolicki, a także biskupi jeszcze innych wyznań. Patriarcha syryjski był zainteresowany tymi wydarzeniami, ale pani Myrna nie podlega jego jurysdykcji. Patriarcha grekokatolicki nie zajmuje się tym, ponieważ Mikołaj jest prawosławny. Natomiast patriarchę prawosławnego interesowało to tylko przez krótki czas. 9 stycznia 1983 r. ikona została przeniesiona do kościoła św. Krzyża, ale wtedy oliwa przestała płynąć. Obraz zwrócono i zjawisko pojawiło się ponownie.

Bibliografia:

  1. Ks. R. Ukleja Sdb, Łzy Maryi. Objawienia i cuda maryjne wczoraj i dziś, Warszawa 1997.
  2. R. Laurentin, Współczesne objawienia najświętszej Marii Panny, Gdańsk 1994.
  3. MYRNA NAZZOUR,
    http://www.vismaya-maitreya.pl/wielcy_ludzie_myrna_nazzour.html (11.08.2011).
  4. Objawienia Maryi w Soufanieh Syria Damaszek – Soufanieh, źródło oleju świętego,
    http://dzieckonmp.wordpress.com/2011/07/04/objawienia-maryi-w-soufanieh-syria-damaszek-soufanieh-zrodlo-oleju-swietego/ (11.08.2011).