Objawienia w Kibeho - Matka Słowa (Rwanda 1981)

Objawienia w Kibeho – Matka Słowa (Rwanda 1981)

Objawienia w Kibeho - Matka Słowa (Rwanda 1981)

Miejsca kultu

Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu, fot. Jerzy Strzelecki (CC BY 3.0)

Dolina Sanu może oczarować swoją malowniczością oraz niezwykłymi pamiątkami ukrytymi na jej obszarze. Dawne cerkwie stanowią tu najcenniejsza grupę zabytków. Są to wyjątkowe atrakcje...