Strona główna Objawienia Objawienie w Akita – Matka Boska z Akita (Japonia 1973)

Objawienie w Akita – Matka Boska z Akita (Japonia 1973)

12 czerwca 1973 roku w Akita w Japonii, rozpoczął się cykl objawień, których doświadczyła wówczas czterdziesto-dwuletnia siostra Agnieszka Katsuko Sasagawa.

Wizjonerka z Akita

Siostra Agnieszka Katsuko Sasagawa urodziła się w 1931 roku. W wieku 19 lat, po źle przeprowadzonej operacji wyrostka robaczkowego, została sparaliżowana. Przez 16 lat przewożono ją od jednego szpitala do drugiego i poddawano operacjom, lecz bez rezultatu. Za namową swojej pielęgniarki wstąpiła do Wspólnoty Sióstr Zakonnych Matki Boskiej w Nagasaki. Nastąpiło pogorszenie, a jej stan określano jako beznadziejny. Przez dziesięć dni nie odzyskiwała przytomności. Siostry przysłały jej wodę z Lourdes, po wypiciu której wyzdrowiała.

W 1969 r. Agnieszka Sasagawa wstąpiła do Zakonu Służebnic Eucharystii. Utraciła słuch podczas pracy katechetycznej w kościele w Myoko. Z tego powodu przez pewien czas przebywała w szpitalu Rosai w Joetsu. Wystawiono diagnozę całkowitej głuchoty. Nie będąc już w stanie wykonywać swojej pracy, Agnieszka przybyła do Zgromadzenia Służebnic Eucharystii w Akita i została nowicjuszką w klasztorze na wzgórzu Yuzawadai.

Siostra Agnieszka Katsuko Sasagawa
Siostra Agnieszka Katsuko Sasagawa
źródło: www.miraclehunter.com

Objawienie w Akita – przebieg wydarzeń

Objawienie w Akita - Matka Boska z Akita

12 czerwca 1973 r. podczas modlitwy siostra Agnieszka doznała wizji oślepiającego światła, którego źródłem było tabernakulum ze znajdującym się wewnątrz Najświętszym Sakramentem. Siostra dostrzegła sylwetki adorujących go u stóp ołtarza aniołów. Całe zdarzenie opowiedziała księdzu, który wtedy przybył do klasztoru. Ten zaś nakazał jej milczeć i trwać w pokorze.

30 czerwca tego samego roku podczas modlitwy w kaplicy siostra Sasagawa poczuła wielki ból. Na jej lewej dłoni pojawiła się krwawiąca rana w kształcie krzyża. Siostra uznała, że jest to kara za grzechy i nie powiedziała o tym nikomu.

6 lipca Siostra Agnieszka usłyszała głos dobiegający z figury Matki Boskiej, znajdującej się w kaplicy:

„Córko, ma nowicjuszko, byłaś mi posłuszna i porzuciłaś wszystko, aby iść za mną. Czy utrata słuchu jest bardzo uciążliwa? Bądź pewna, twa głuchota zostanie uleczona. Nie trać cierpliwości. To już ostatnia próba. Czy rana na dłoni powoduje duże cierpienie? Módl się za odpuszczenie ludzkich grzechów. Każda osoba w tym zgromadzeniu jest mą niezastąpiona córką. Czy poprawnie odmawiasz modlitwę Służebnic Eucharystii? Zatem odmówmy ją wspólnie.

Przenajświętsze serce Jezusa, prawdziwie obecnego w Eucharystii, poświęcam ciało i duszę Twemu Sercu, ofiarowywanemu w każdej chwili na ołtarzach świata, wielbiącemu Ojca i orędującemu za Jego Królestwem. Proszę, przyjmij mą pokorną ofiarę. Użyj mnie zgodnie ze Swą wolą dla chwały Ojca i zbawienia dusz. Przenajświętsza Matko Boża, nigdy nie oddzielaj mnie od Swego Syna. Proszę, broń mnie i otaczaj opieką jako swe szczególne dziecko. Amen.

Módl się za papieża, biskupów i księży”.

Klasztor w Yuzawadai
Klasztor w Yuzawadai
źródło: comunidadeparresia.blogspot.com

Tego samego dnia kilka sióstr dostrzegło czerwony płyn, przypominający krew spływający z prawej dłoni figury Matki Boskiej. W zagłębieniu dłoni widoczna była jak gdyby rana w kształcie krzyża, z której sączyła się krew. Po wykonanej analizie chemicznej okazało się, że faktycznie była to krew grupy B, tej samej co krew siostry Agnieszki.

Drugie posłanie, podobnie jak pierwsze, dobiegło z figurki Najświętszej Panny:

„Córko ma, moja nowicjuszko, czy kochasz Pana? Jeśli Go kochasz, posłuchaj, co ci powiem. Jest to bardzo ważne i masz przekazać to swemu zwierzchnikowi. Wielu ludzi na tym świecie rani Pana. Potrzeba dusz, które ukoją Go i złagodzą gniew Ojca Niebieskiego. Pragnę, wraz z Synem, dusz, które swymi cierpieniami i ubóstwem odkupią przewinienia grzeszników i niewdzięczników.

Aby świat mógł poznać Jego gniew, Ojciec Niebieski przygotowuje karę dla ludzkości. Wiele razy interweniowałam z Synem, by złagodzić gniew Ojca. Powstrzymałam klęski, ofiarowując Mu cierpienia Syna na Krzyżu, Jego cenną Krew oraz ukochane dusze pocieszające Go i tworzące rzesze dusz ofiarnych. Modlitwa, pokuta i odważne ofiary mogą złagodzić gniew Ojca. Tego też oczekuję od twego zgromadzenia… że ukocha ubóstwo, że uświęci się i będzie modlić za odkupienie niewdzięczności i przewinień tak wielu ludzi. Odmawiaj modlitwę Służebnic Eucharystii ze świadomością jej znaczenia: żyj zgodnie z nią; ofiaruj wszystko jako odkupienie za grzechy. Niech każdy dąży do tego, by ? wedle możliwości i pozycji ? całkowicie ofiarowywał się Panu. Każda modlitwa w świeckim zgromadzeniu jest konieczna. Dusze, które pragną się modlić, są już na drodze do zjednoczenia. Nie przywiązując zbyt wiele uwagi do formy, aby pocieszyć Pana, bądź w modlitwie oddana i gorliwa?”.

29 września zniknął wszelki ślad po ranie na dłoni figurki, za to zaczęła się ona „pocić”. Siostry zebrały przypominającą tłuszcz substancję za pomocą waty higroskopijnej. Okazało się, że pięknie pachnie różami, fiołkami i liliami. Zakonnice uznały, że to rajski zapach.

13 października 1974 r. siostra Agnieszka została uzdrowiona z głuchoty. Trzecie i ostatnie posłanie także przekazał jej głos z figurki Matki Boskiej:

„Droga córko, uważnie słuchaj tego, co ci powiem. Potem powiadom o tym przełożonego.

Jak ci już mówiłam, jeśli ludzie nie odczują skruchy i nie poprawią się, Ojciec ześle na całą ludzkość straszna karę. Będzie to kara większa od potopu, jakiej dotąd nikt nie widział. Z nieba spadnie ogień i zniesie większą część ludności, dobrych jak i złych, nie oszczędzając wiernych ani księży.

Działania diabła przenikną do Kościoła tak, że kardynał stanie przeciwko kardynałowi, a biskup przeciwko biskupowi. Wielbiący Mnie księża będą wyszydzani przez kolegów… kościoły i ołtarze zostaną splądrowane. Kościół będzie pełen tych, którzy akceptują kompromisy, a demon zmusi wiele poświęconych dusz do opuszczenia służby u Pana.

Demon będzie szczególnie nieprzejednany wobec dusz poświęconych Bogu. Perspektywa utracenia tak wielu dusz jest powodem mego smutku. Jeśli będzie popełnianych coraz więcej, coraz poważniejszych grzechów, zabraknie dla ludzi wybaczenia?”.

4 stycznia 1975 r. jedna z sióstr dostrzegła wydobywające się z oczu figurki Najświętszej Maryi Panny krople wody, które od razu skojarzono ze łzami. Do 15 września 1981 r. figurka płakała sto jeden razy. Natomiast do siostry Agnieszki przyszedł anioł, który wyjaśnił jej to zjawisko: Niech nie zdumiewa cię tak bardzo, że Matka Boża płacze. Płacze Ona dlatego, że pragnie nawrócenia większej liczby osób; pragnie, by dzięki Jej orędownictwu wiele dusz poświęciło się Jezusowi i Bogu Ojcu (Pannet 2007: 102).

Płacząca figurka Matki Boskiej z Akita
Płacząca figurka Matki Boskiej z Akita
źródło: comunidadeparresia.blogspot.com

Dalsze wydarzenia były jednak bardzo niepokojące. Siostra Agnieszka znowu straciła słuch, co potwierdzili laryngologowie z wydziału medycznego w Akicie. Jednak anioł znowu ją uspokajał:

„Głuchota przysporzyła ci cierpień, nieprawdaż? Zbliża się chwila obiecanego uleczenia. Za wstawiennictwem Świętej i Niepokalanej Dziewicy, dokładnie jak ostatnim razem, przed Tym, który prawdziwie jest obecny w Eucharystii, twe uszy zostaną całkowicie uleczone tak, aby dzieło Najwyższego zostało ukończone. Nadal będą napływały z zewnątrz liczne cierpienia i przeszkody. Nie masz się czego bać”.

30 maja 1982 r. siostra Agnieszka została ponownie uzdrowiona, odzyskała całkowicie słuch. Zdarzyły się także inne cudowne uzdrowienia mające potwierdzać autentyczność zdarzeń w Akita.

Objawienia w Akita były dość dokładnie badane, jednak Watykan do tej pory nie wyraził swojej opinii w tej kwestii. Biskup Shojiro Ito w kwietniu 1984 r. ogłosił oficjalnie, że objawienia w Akita mają charakter nadprzyrodzony. Zezwolił także na oddawanie czci Matce Boskiej z Akita.

Bibliografia:

  1. Ks. R. Ukleja Sdb, Łzy Maryi. Objawienia i cuda maryjne wczoraj i dziś, Warszawa 1997.
  2. R. Laurentin, Współczesne objawienia najświętszej Marii Panny, Gdańsk 1994.
  3. R. Pannet, Objawienia maryjne w świecie współczesnym, Kraków 2007.
  4. Matka Boska z Akita (Japonia),
    http://www.marypages.com/AkitaPolish.htm (20.03.2011).
  5. Orędzie Matki Boskiej z Akita, http://www.zaufaj.com/sekret-z-la-salette/209-ordzie-matki-boskiej-z-akita.html (20.03.2011).
  6. Matka Boża ostrzegała?,
    http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/swiat/1128026-matka-boza-ostrzegala.html (20.03.2011).