Strona główna Objawienia Objawienie w Cuapa (Nikaragua, 1980)

Objawienie w Cuapa (Nikaragua, 1980)

W Cuapa w Nikaragui Matka Boża objawiła się pięćdziesięcioletniemu mężczyźnie Bernardo Martinezowi. Widział on ją sześć razy pomiędzy 8 maja a 13 października 1980 roku. Jedynie w sierpniu nie dostąpił objawienia, natomiast ostatnie miało miejsce 13 października, podobnie jak w Fatimie. Było to przed krwawą wojną domową, do jakiej doszło w Nikaragui rządzonej przez sandinistów, a po trzęsieniu ziemi, które spowodowało poważne straty.

Bernardo miał kłopoty finansowe, utrzymywanie porządku w kaplicy nie przynosiło mu dochodów. Wyśmiewano go za naiwność, że parał się takim zajęciem.

8 maja 1980 roku poszedł nad rzekę łowić ryby. Gdy zaczęło padać, usiadł pod drzewem, chcąc przeczekać deszcz. Zdrzemnął się, a potem poderwał przerażony, nie bardzo wiedząc z jakiego powodu. Zaczął odmawiać Różaniec. O godzinie trzeciej wyruszył do domu. Nagle zobaczył ponad kamienistym pagórkiem świetlistą postać kobiety. Wyglądem przypominała Matkę Bożą z Fatimy. Spytał Ją jak się nazywa, na co ona odpowiedziała: „Maryja”.

Obraz przedstawiający Matkę Boską
i Bernardo Martineza

Obraz przedstawiający Maryję i Bernardo Martineza
źródło: www.miraclehunter.com

Prosiła go o odmawianie różańca, nie tylko w maju, ale codziennie, o jednej godzinie. Powiedziała także: „Nikaragua bardzo ucierpiała od czasu trzęsienia ziemi i jest zagrożona jeszcze większym cierpieniem. Jeśli się nie zmienicie, cierpienia wasze nie ustaną”.

Bernardo Martinez nie miał odwagi opowiedzieć o tym przesłaniu, chociaż otrzymał wyraźne polecenie, żeby to zrobić. Dlatego też następne objawienie nastąpiło 16 maja. Maryja doradziła mężczyźnie, aby opowiedział treść orędzia księżom. Tak też uczynił.

Nastąpiły kolejne objawienia. 8 września na pytanie czy pragnie aby wybudować w tym miejscu sanktuarium Matka Boża odpowiedziała, że nie ponieważ „Pan nie pragnie materialnej świątyni, pragnie żyjących świątyń”.

13 października o godzinie trzeciej po południu Maryja objawia się Bernardo Martinezowi po raz ostatni. Ludzie, którzy zgromadzili się blisko pagórka domagali się żeby objawiła się również im. Natomiast Matka Boska płakała. Na pytanie Bernardo dlaczego, odpowiedziała, że to ze względu na zatwardziałość serca ludzkiego. Nakazała wybaczać sobie i czynić pokój, co było szczególnie wymowne w Nikaragui rozdzieranej konfliktem.

Powiedziała: „Jeśli się nie zmienicie, nadejście trzeciej wojny światowej zostanie przyspieszone. Módlcie się, módlcie się, moje dzieci za cały świat. Świat jest zagrożony wielkim niebezpieczeństwem” (Laurentin 1994: 81).

13 listopada 1983 roku miejscowy biskup Pablo Antonio Vega zezwolił na opublikowanie treści objawień, lecz nie było to równoznaczne z oficjalnym uznaniem wiarygodności przesłania.

Kaplica Matki Boskiej w Cuapa
Kaplica Matki Boskiej w Cuapa
źródło: www.miraclehunter.com

Matka Boża objawiła się Bernardo Martinezowi jeszcze 7 marca 1987 roku, gdy potwierdziła, że jest zadowolona z niego i obranej przez niego drogi. Po raz kolejny widział ją 13 lipca 1991 r.:

„Bernardo, Pan nasz martwi się niezmiernie, gdyż Nikaragua pogrąża się w grzechu zbiorowym. Ludzie grzeszą, grzeszy rząd, ministrowie i poborcy podatkowi. Pokażę ci to.

Potem ujrzałem wielki rulon papieru, zawierający mapę Nikaragui. Kraj zakreślony był czarnym węglem i zabrudzony przez muchy. Maryja Panna oznajmiła:

Oto są grzechy Nikaragui i świata. Ludzie grzeszą, podobnie jak rząd, ministrowie i poborcy podatkowi. Przekaż to ludowi. Nie milcz. Nie lękaj się. Porzuć wszelki lęk. Pan będzie co ochroną, a ja tobie pomogę” (Laurentin 1994: 84).

W maju 1990 r. Bernardo Martinez przyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w gronie wizjonerów na pierwszej Konferencji Maryjnej odbywającej się na uniwersytecie w Duquesne w Pittsburghu mówił o objawieniach Matki Bożej.

Objawienie w Cuapa

Swoją relację Bernardo zakończył tak: „Nie jestem niczym więcej, jak tylko gnijącą trzciną, przez którą przekazano tę wiadomość. W swojej własnej ignorancji przekazuję ją w ubogi sposób… Święta Dziewica mówi nam, żebyśmy szerzyli pokój i że pokój jest w Jezusie Chrystusie. Nigdy nie przestanę powtarzać tego przesłania. Bo jak długo mój język będzie mógł się poruszać, tak długo będę wykrzykiwał je na cztery wiatry”.

Bibliografia:

  1. R. Laurentin, Współczesne objawienia najświętszej Marii Panny, Gdańsk 1994.
  2. J. T. Connell, Najważniejsze Objawienia Maryjne. Spotkania z Maryją, Kraków 2005.
  3. Cuapa, http://maryjni.pl/cuapa,22 (11.08.2011).
  4. Spotkania w Cuapa, http://www.salusinfirmorum.waw.pl (11.08.2011).