Strona główna Objawienia Objawienie w Heede – Królowa wszechświata (Niemcy, Heede 1937)

Objawienie w Heede – Królowa wszechświata (Niemcy, Heede 1937)

Matka Boska ukazała się w Heede ponad 100 razy w latach 1937-1940. Objawienia dostąpiły cztery małe dziewczynki, w wieku od jedenastu do trzynastu lat. Były to: Anna Schulte, Greta i Maria Ganseforth, a także Susanne Bruns.

Przez dwa tygodnie dzieci postrzegały Maryję tylko wizualnie, potem Matka Boska powiedziała do Anny Schulte: „Dużo się módlcie dzieci!”, oraz nakazała im przychodzić co wieczór.

Maryja kazała nazywać się Królową Wszechświata i Królowa Dusz Czyśćcowych (Królową Biednych Dusz). Objawienia rozpoczęły się w dzień zaduszny, na cmentarzu, więc prawdopodobnie Matka Boża nadając sobie tytuł „Królowa Biednych Dusz” nawołuje do modlitwy za zmarłych.

Dzieci spytały się jej „w jakiej modlitwie chciałaby być czczona?”, na co odpowiedziała że w Litanii Loretańskiej.

24 października 1939 roku nakazała dzieciom, oznajmić duchownym to, co im powiedziała. Pewnego dnia Maria Ganseforth zobaczyła, że Maryja płacze. Na pytanie dlaczego, odpowiedziała tylko: „Dzieci módlcie się”.

Wizjonerki z Heede
Wizjonerki z Heede

19 października 1940 roku Maryja powierzyła każdemu dziecku z osobna pewną tajemnicę i nakazała zdradzić ją tylko i wyłącznie Ojcu Świętemu, jak też się stało.

3 listopada 1940 roku dziewczynki ujrzały Matkę Bożą po raz ostatni. Ponownie przekazała każdej z nich tajemnicę, pobłogosławiła i rzekła: „Bądźcie oddane Bogu i dzielne. Odmawiajcie często różaniec! Żegnajcie moje dzieci, do zobaczenia w niebie”.

Objawienie w Heede - Królowa Wszechświata

Do Heede pielgrzymowało coraz więcej ludzi. Chociaż gestapo usiłowało zatrzymać ten napływ pielgrzymów okazało się to niemożliwe.

22 września 1945 roku Grete Ganseforth otrzymała przesłanie od Jezusa: „Jest moim pragnieniem, by wypowiedzi mojej Najświętszej Matki i moje były znane możliwie na całym świecie. Ludzie w większości będą się z tego cieszyć. Jednak wielu nie skorzysta z tej łaski. Tego, co mówiła w Fatimie moja Najświętsza Matka i co Ja mówiłem, wysłuchało bardzo niewielu. Jest moim życzeniem, by to, co tobie powiedziałem, poznał każdy z osobna, tak, aby ludzie mogli to rozważyć. […] Kiedyś będą musieli zdać przede Mną rachunek i rozliczyć się z otrzymanych ode Mnie łask” (Schmertzing 2008: 97).

Królowa Wszechświata
i Królowa Dusz Czyśćcowych z Heede

Królową Wszechświata i Królowa Dusz Czyśćcowych
źródło: www.sankt-petrus-heede.de

21 listopada 1945 roku Grete objawiła się również Maryja i powiedziała: „Ludzie powinni szczególnie modlić się w Heede i odbywać pokutę za grzeszników abym mogła uratować jak najwięcej osób. Heede stanie się głównym ośrodkiem nawracania grzeszników. Chorych będę uzdrawiać tylko wówczas, gdy wykażą się prawym charakterem. Ludzie będą odczuwali wielką tęsknotę za Heede” (tamże: 97-98).

Należy zaznaczyć, że objawienia wszystkich dziewczynek nie były jednakowe. Grete Ganseforth była połączona z Maryją aż do śmierci poprzez głos wewnętrzny. Ona także ofiarowała swoje życie jako pokutę za ludzi błądzących.

Bibliografia:

  1. Heede/Ems – miejsce modlitwy, http://www.sankt-petrus-heede.de /cms/html/gebetsstaette/international/polnisch.html (3.02.2014).
  2. Schmertzing, G., Tajemnica Maryi, Warszawa 2008.