Strona główna Objawienia Objawienie w Krasnobrodzie (Polska, 1640)

Objawienie w Krasnobrodzie (Polska, 1640)

W sierpniu 1640 r. Matka Boska objawiła się Jakubowi Ruszczykowi ze wsi Szarowola. Od jakiegoś czasu był chory i prosił Matką Boską, aby go uzdrowiła.

W dniu objawienia tak jak codziennie, poszedł do lasu pod Krasnobrodem, aby pomodlić się do Maryi. Ukląkł i zaczął odmawiać słowa modlitwy, które sam nie wiedział skąd się brały: „Matko moja, Pani Niebieska, wejrzyj na mnie. Jestem tylko Twoim biednym sługą, który kocha Cię jednak mocno. Ty zawsze jesteś przy mnie, wiem o tym. Dlatego ośmielam się zwracać do Ciebie. Błagam Cię o przywrócenie mi zdrowia, bym w pełni sił i radości mógł służyć Tobie i tym, których kocham” (Spiss 2007: 74).

Kiedy wymówił te słowa usłyszał jakiś dziwny dźwięk. Odwrócił się, ale nic nie zobaczył. Usłyszał jednak głos, który wołał go po imieniu. Rozpoznał kto go woła i czekał na Jej dalsze słowa. „Postaw tu figurę, albowiem tu będzie się chwała Syna mego odprawiała. A na znak tego wiedz, że jesteś od choroby zwolniony” (tamże: 76).

Kaplica Objawień na Wodzie, wybudowana w miejscu
objawienia się Matki Boskiej Jakubowi Ruszczykowi

Kaplica Objawień na Wodzie, wybudowana w miejscu objawienia się Matki Boskiej Jakubowi Ruszczykowi
źródło: roztocze-agroturystyka.pl

Jakub przestał odczuwać ból i rześkim krokiem poszedł do wsi. Wszystkim napotkanym mówił, że objawiła mu się Matka Boska. Jedni wierzyli, inni nie, ale Jakub nie zatrzymywał się żeby coś tłumaczyć.

Poszedł do swojej chałupy i wziął potrzebne narzędzia. Wrócił z powrotem do lasu, gdzie słyszał głos i oczyścił miejsce, aby mieć gdzie ustawić figurę Matki Boskiej. Gdy skończył pomodlił się i wrócił do domu.

Całą noc rzeźbił figurę Maryi. Nad ranem, gdy skończył udał się znowu do lasu. Figurę ustawił dokładnie w tym miejscu, w którym słyszał głos. Cały dzień się przed nią modlił. Wtedy w pełni poczuł, że jest uzdrowiony.

Wiadomość o objawieniu rozeszła się po całej okolicy i wkrótce pielgrzymi odwiedzali figurkę, aby się przed nią pomodlić. Wielu doświadczyło łask i na znak wdzięczności wieszali wota i obrazki.

W 1648 r. zbuntowani Kozacy pod wodzą Bohdana Chmielnickiego zaatakowali Rzeczpospolitą. Podczas jednego z najazdów sprofanowali figurę. Zniszczyli także wota i obrazki.

Minęła zima. Ludzie nadal przychodzili w miejsce kultu, aby się modlić. Jedna z kobiet, podczas takiej modlitwy zobaczyła na ziemi mały obrazek, przedstawiający Maryję adorującą Dzieciątko Jezus, który zostawił jakiś z pielgrzymów. Był on w bardzo dobrym stanie, pomimo długiej zimy. Nikt nie potrafił odpowiedzieć jakim sposobem obrazek przetrwał, pomimo tak niesprzyjających okoliczności.

Matka Boska Krasnobrodzka
Matka Boska Krasnobrodzka

Dowiedziała się także o tym księżna Katarzyna Zamoyska, do której rodu należał Krasnobród. Ufundowała w miejsce figury ustawionej przez Jakuba, drewnianą kaplicę. Ocalony obrazek otoczono klejnotami. Jan Zamoyski sprowadził ojców dominikanów, aby opiekowali się i rozpowszechniali kult Matki Boskiej Krasnobrodzkiej.

W 1673 r. kolejny najazd, tym razem Tatarów, zniszczył kaplicę. Obrazek znowu ocalał. Uznano go za cudowny. W 1680 r. do Krasnobrodu przybyła żona Jana III Sobieskiego, Marysieńka i doznała uzdrowienia. W podzięce ufundowała kościół. Wizerunek Matki Bożej przeniesiono do głównego ołtarza. Podczas najazdu szwedzkiego obrazek przeniesiono jednak do Zamościa, gdzie podczas oblężenia był obnoszony po murach.

Niedaleko miejsca objawienia wypływa źródełko.

Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie
Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie

Wnętrze kościoła w Krasnobrodzie
Wnętrze kościoła w Krasnobrodzie
fot. MaKa, CC BY-SA 3.0

Litania do Matki Boskiej Krasnobrodzkiej

Objawienie w Krasnobrodzie - Matka Boska Krasnobrodzka

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu Świata Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo – módl się za nami
Szafarko Łask Bożych – módl się za nami
Oblubienico Ducha Świętego – módl się za nami
Śnieżna Pani adorująca Syna Bożego – módl się za nami
Pocieszycielko ludu Zamojszczyzny – módl się za nami
Matko wysiedlonych – módl się za nami
Nadziejo przebywających w obozach niemieckich i łagrach sowieckich – módl się za nami
Matko więźniów dających świadectwo Twej cudownej mocy- módl się za nami
Nadziejo matek oczekujących potomstwa – módl się za nami
Lekarko udręczonych dusz i schorowanych ciał ludzkich – módl się za nami
Ostojo dla ludzi samotnych i dotkniętych kalectwem – módl się za nami
Ukojenie dla pielgrzymów zdążających do Ciebie – módl się za nami
Pani uśmiechająca się do dziatwy szkolnej – módl się za nami
Natchnienie dla wędrującej młodzieży – módl się za nami
Podporo dla ludzi w podeszłym wieku – módl się za nami
Matko jedności i miłości małżeńskiej – módl się za nami
Matko łagodząca waśnie rodzinne i sąsiedzkie – módl się za nami
Natchnienie dla poetów i malarzy – módl się za nami
Źródło powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego – módl się za nami
Pani lasów krasnobrodzkich – módl się za nami
Ozdobo kwiecistych łąk i pól roztoczańskich – módl się za nami
Matko źródlanych wód krasnobrodzkich – módl się za nami
Matko, za której przyczyną powstały kościoły i kaplice poświęcone Tobie i Świętym Pańskim – módl się za nami
Pani Krasnobrodzka ozdobiona koronami papieskimi – módl się za nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

Módlmy się:

Usłysz Pani, głosów serc, wdzięcznych Ci za otrzymane łaski i chroń płaszczem Twojej Opieki nas modlących się i naszych bliskich, a przemożna Twoja moc niech prowadzi nas do domu naszego Ojca w niebie. Amen.
Pod Twoją Obronę, uciekamy się Święta Boża Rodzicielko
Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych
Ale, od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasz, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza,
Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj,
Swojemu Synowi nas oddawaj.

Pieśń do Matki Boskiej Krasnobrodzkiej: Witaj Maryjo

Witaj Maryjo Krasnobrodzka Pani
Tylu łaskami wsławiona.
Tobie składamy serca nasze w dani
Na wieki bądź pozdrowiona.
Spojrzyj na lud Twój z tej zamojskiej ziemi
Zbierz wszystkie łzy i cierpienia.
Wspieraj nas z nieba modłami swoimi
Daj siły, wiedź do zbawienia.

Słowa pieśni napisał ks. Dominik Maj podczas pobytu w obozie koncentracyjnym w Dachau. Pieśń Witaj Maryjo” jest śpiewana w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie na odsłonięcie obrazu. Tą pieśnią rozpoczynają się również niedzielne msze Św.

Bibliografia

  1. M. Spiss, Objawienia maryjne w Polsce, Kraków 2007.
  2. Kościół i kaplice w Krasnobrodzie, http://roztocze-agroturystyka.pl (25.08.2011).
  3. Kult Maryjny, http://www.krasnobrod.pl (25.08.2011).
  4. Modlitwy do Matki Bożej Krasnobrodzkiej, http://www.krasnobrod-sanktuarium.pl/teksty/ (25.08.2011).
  5. Sanktuarium Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie,
    http://www.zamosc.opoka.org.pl/sanktuar/01.html (25.08.2011).