Strona główna Objawienia Objawienie w Sonnenhalb – Matka Bożej Sprawiedliwości (Szwajcaria, Sonnenhalb 1942)

Objawienie w Sonnenhalb – Matka Bożej Sprawiedliwości (Szwajcaria, Sonnenhalb 1942)

Maria Graf (zwana również Matką Graf) urodziła się 14 sierpnia 1906 roku w Halsem. Od wczesnej młodości była związana z Jezusem, któremu pokornie służyła. W wieku 35 lat usłyszała od niego: “Darowuj mi dusze”, tak więc zrobiła. Podnosiła na duchu wszystkich ludzi, jacy do niej przybywali. Swoje przeżycia związane z objawieniami Matki Bożej i Jezusa opisała w Boskich objawieniach miłości.

W 1942 roku w Święto Najświętszej Maryi Panny po raz pierwszy objawiła jej się Matka Boska, która poprosiła ją by zapomniała o swoich nieszczęściach i odmawiała z innymi ludźmi różaniec: “Mówcie różaniec za nawrócenie grzeszników”. Przesłanie to stało się siłą sprawczą wielu uzdrowień. Podczas tego spotkania Maryja nakazała się nazywać Matką Bożej Sprawiedliwości.

Jakiś głos tak jej opisał pozycję Maryi: “Matka Boża jest miłością i rozkoszą Trójjedynego Boga jako najdoskonalsze z jego stworzeń. A Bóg znajduje w niej szczególne upodobanie. Ilekroć z głębi wierzących serc Jej ziemskich dzieci dociera do jej uszu Zdrowaś Maryja, Niepokalane Serce Maryi napełnia się nieskończoną rozkoszą (…). A Syn w tej radości Maryi znajduje najwyższe upodobanie, tak że jedno spojrzenie Maryi na Jezusa wystarcza, by mogła żądać od Niego dla swych ziemskich dzieci wszystkiego, co potrzebne jest dla Jego chwały i uwielbienia, a duszom ludzkim do zbawienia” (Schmertzing 2008: 131-132).

Gdy Marię Graf ogarniały wątpliwości zwracała się o pomoc do Jezusa i Marii. Zdarzało się, że błagała: “Niebieska Matko, przez Twoje najczystsze matczyne łzy, przez Twoje największe matczyne cierpienia, przez Twoją najgłębszą matczyną miłość, oświeć mnie i pomóż mi, twojemu dziecku!”. Kiedy wypowiedziała te słowa, zdawało jej się, że usłyszała odpowiedź tej, do której się modliła: “Ja ofiarowałam wszystko pod Krzyżem, aby stać się dla wszystkich matką. Złóź też ofiarę, by stać się matką swemu narodowi!” (Objawienie boskiej miłości 1970: 12).

W 1953 roku Maria Graf objawiła się nawet cała Trójca Święta, a w nocy miała jeszcze jedno niepokojące objawienie, które opisała w ten sposób: “Z głębi światła usłyszałam następujące słowa:

‘Jestem Matką Bożej sprawiedliwości. Jeżeli moje prośby nie zostaną spełnione, przyjdzie po mnie Syn w sprawiedliwości, aby ukarać grzeszny świat. Godzinę jego gniewu oznajmią straszliwe grzmoty. Nierozumne stworzenia będą szukać bezpieczniejszych miejsc’ (…)

‘Ziemię spowiją straszliwe ciemności, aby chronić tych, którzy zostaną uratowani. Szatan otrzyma władzę nad ludźmi występującymi przeciwko planom Królowej i służącym mu. Znajdą się tam także ci, którzy wzgardzili modlitwą różańcową i w ten sposób stanęli po stronie Jego nieprzyjaciół. Szatan i jego towarzysze rzucą się na łupy. Będą wyrywać dusze z ciał żyjących jeszcze ludzi. Rozejdzie się straszliwy smród, którego źródłem będzie diabeł wyrywający z ciał dusze potępionych. W tych ciemnościach płonąć będzie jedynie światło wiary, a otrzymają je ci, którzy wiernie spełniali moje prośby. Dzięki modlitwom wstawienniczym ludzi sprawiedliwych zostanie uratowanych wiele dusz. Będą to ci, co bez własnej winy znaleźli się poza Kościołem. Szatan oddali się ze swoimi łupami do piekła. Po zwycięstwie odniesionym przez wybranych zapanuje jedna owczarnia i jeden Pasterz'” (Schmertzing 2008134-135)

Maria Graf zmarła w lutym 1964 roku w Sonnenhalb.

Bibliografia:

  1. Objawienie boskiej miłości, Jestetten 1970.
  2. Schmertzing, G., Tajemnica Maryi, Warszawa 2008.