Strona główna Pieśni Pieśń do Matki Boskiej Sokalskiej

Pieśń do Matki Boskiej Sokalskiej


Pieśń do Matki Boskiej Sokalskiej

Matko, co każdej pilnujesz strzechy,
I w serca nasze wlewasz pociechy,
Twe dzieci żebrzą Ciebie ze łzami,
Panno Sokalska, módl się za nami!

Przed Twym obrazem przez całe wieki
Dawałaś biednym znaki opieki,
Okaż i dzisiaj Matczyne serce,
Pociesz nas w smutku i poniewierce.

Matko w Sokalu z cudów słynąca,
Do Ciebie płynie prośba gorąca,
Ty wiesz najlepiej, co dziecko boli,
Pociesz nas, ulżyj w naszej niedoli.