Strona główna Pieśni Pieśń do Matki Bożej Sądeckiej (II)

Pieśń do Matki Bożej Sądeckiej (II)


Pieśń do Matki Bożej Sądeckiej (II)

Królowo niebios, Sądecka Pani!
Serca Ci nasze niesiemy w dani,
Ciesz nas i prowadź drogą zbawienia
Matko litości i pocieszenia!

Tyś wciąż jak Matka wszystkich cieszyła,
A Twoja władza się nie zmniejszyła,
Więc samym Twoim słodkim wejrzeniem
I nam, o Matko, bądź pocieszeniem!

Kto się tu zbliżył do Tronu Twego,
Zaraz spojrzałaś słodko na niego,
Wnet mu znikł z serca ból i cierpienie,
Łzy mu otarło Twe pocieszenie.

Tylu łask skarby wzięło z rąk Twoich,
Tyluś do rajskich wwiodła podwoi,
I nam największy daj skarb zbawienia
Matko litości i pocieszenia!

Matka Boska Sądecka