Strona główna Pieśni Pieśń do Matki Bożej w Podkamieniu

Pieśń do Matki Bożej w Podkamieniu


Pieśń do Matki Bożej w Podkamieniu

Najświętsza ziemi i niebios Królowa,
Najczystsza Panno, Matko Jezusowa,
Ruskiego Pani wielowładna kraju,
Orędowniczko ludzkiego rodzaju.

Tyś sobie miejsce ku łask swych świadczeniu
Obrała górę w mieście Podkamieniu,
Byś tem sposobniej zapadłych wejrzała
W grzechu jaskiniach i łatwiej dźwigała.

Masz berło w rękach, znać żeś Monarchini,
Masz w drugiej Syna, Ten wszystko uczyni,
Co tylko zechcesz, więc zażyj swej mocy,
Ku Twoich wiernych podanych pomocy.

Twoja to władność dać zdrowie schorzałym,
Chromym chód, ślepym wzrok, życie zmartwiałym
Ratować wszystkich w potrzebach będących,
Pewną nadzieją Ciebie wzywających.

Czyż może w świecie większy być kaleka,
Nędzarz mizerny nade mnie grzesznika,
Świat, czart i ciało tak mię zatłumili,
Że ledwo tchnienie wolne zostawili.

Więc póki jeszcze tchu trochę mam w sobie ,
Z ufnością wołam, Maryjo, ku Tobie,
Wspomnij na zaszczyt Twojego Imienia,
Ratuj mię, Pani moja z Podkamienia.

Przebłagaj Boga, niechaj nie pamięta
Zbrodni, w których mię trzyma złość przeklęta,
Niech się zlituje, bowiem litość Jego
Większa niżeli złość świata całego.

Prezentuj swoje i świętych zasługi,
A temi wypłać grzechów moich długi,
Uproś straconą szatę niewinności
Dla macierzyńskiej u Syna możności.

Zjednaj wytrwanie w życiu poprawionym,
Łaskę skuteczną, aby być zbawionym,
A ilekolwiek żyjąc wezwę Ciebie,
Bądź Dobrodziejką w wszelakiej potrzebie.

Opatruj żywych bez zbawienia szkody,
Zmarłych na wieczne wprowadź dusze gody,
Nawróć niewiernych, więźniom uwolnienie
Daj i strapionym w żalach pocieszenie.

Trójcy Najświętszej Bogu Jedynemu,
Maryi Pannie i niebu całemu
Niech będzie chwała w nieskończone wieki,
A nam pomyślna korzyść z ich opieki.