Strona główna Pieśni Pieśnią wesela witamy

Pieśnią wesela witamy


Pieśnią wesela witamy

Pieśnią wesela witamy
O Maryjo, miesiąc Twój
My Ci z serca cześć składamy
Ty nam otwórz łaski zdrój
W tym miesiącu ziemia cała
Życiem, wonią, wdziękiem lśni
Wszędzie Twoja dźwięczy chwała
Gdy majowe płyną dni

Litość Twoja niech osuszy
Z każdych oczu smutku łzę
Rosa łaski w każdej duszy
Niech obmyje grzechu rdzę
Dla nas wszystkich niech zaświta
Twej miłości błogi raj!
Ciebie ziemia niechaj wita
O Maryjo, śliczny maj!