Strona główna Miejsca kultu Piotrkowice. Loretańska Matka Boska Piotrkowicka. Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach

Piotrkowice. Loretańska Matka Boska Piotrkowicka. Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach

Piotrkowice położone są w województwie świętokrzyskim koło Chmielnika. W kościele parafialnym znajduje się kaplica nazwana Loretem. Nazwa pochodzi od Świętego Domku w Loreto. W X i XI w. po zakończeniu wypraw krzyżowych, zachodni chrześcijanie opuścili Ziemię Świętą, lecz wzięli ze sobą “Święte Kamienie”, z których zbudowany był Domek Maryi w Nazarecie i przetransportowali do miasta Loreto nad Morzem Adriatyckim. W XIII w. wybudowano tam bazylikę. Od tamtej pory na całym świecie powstało wiele takich Domków loretańskich.

Historia pielgrzymkowa miejsca sięga XVII w. O początkach sanktuarium Matki Boskiej w Piotrkowicach można przeczytać w relacji Hiacynta Pruszcza, zamieszczonej w dziele pt. Morze łaski Bożej z 1662 roku. Według niego w miejscu, w którym obecnie znajduje się klasztor stał krzyż, przed którym wierni gromadzili się na modlitwę. Podobno doświadczali wizji i objawień. Miejscowy proboszcz ks. Andrzej Gnoiński chciał położyć temu kres i kazał rolnikowi zaorać miejsce koło krzyża pod zasiewy.

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach
Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach
Fot. Jarosław Kruk, CC BY-SA 3.0

Jednak podczas orki na polu została znaleziona figurka Matki Boskiej. Proboszcz nie dowierzał rolnikowi, który mu o tym opowiadał i odesłał go na pole, aby ten dokończył pracę. Kiedy rolnik próbował wrócić do swojego zajęcia, połamał mu się pług, a woły uciekły. To wydarzenie, a także świadectwo wiarygodnych osób, które mówiły, że nad polem widziały postać Najświętszej Panny w niezwykłym blasku, przekonały proboszcza i już nie zabraniał ludziom przychodzić tam na modlitwę.

Wierni modlili się i otrzymywali liczne łaski. W 1627 r. została tutaj uzdrowiona ciężko chora kasztelanowa, Zofia Rokszycka. W dowód wdzięczności ufundowała drewnianą kaplicę. 15 sierpnia 1628 r. do kaplicy została przeniesiona gotycka figurka Madonny Loretańskiej z Dzieciątkiem z kościoła parafialnego pw. św. Stanisława (pochodzi ona z XIV wieku). Nadano jej tytuł Loretańska Matka Boska Piotrkowicka. Był to formalny początek istnienia sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach. W kaplicy umieszczono również figurkę znalezioną na polu, nazwano ją Matką Życia.

Sława sanktuarium szybko się rozprzestrzeniała. W XVII w. Piotrkowice należały do najsłynniejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Pątnicy na widok wież kościelnych klękali i na klęczkach szli dalej.

W 1652 r. rozpoczęto budowę większego kościoła. Na osi nawy kościoła ojcowie bernardyni wznieśli późnobarokową kaplicę z domkiem loretańskim, w którym w 1780 r. umieszczono łaskami słynącą figurę Matki Bożej.

Matka Boska Loretańska
Matka Boska Loretańska
Fot. www.loreto.pl

7 września 1958 r. biskup kielecki Czesław Kaczmarek dokonał koronacji figury w asyście 8 biskupów i około 100 tys. czcicieli Matki Bożej. Koronacja była pierwszą po II wojnie światowej. Zapowiadając tę uroczystość listem pasterskim, ks. bp ordynariusz tak napisał: “od wieków Matka Boża z tego miejsca rozdziela łaski swoim pośrednictwem u Boga. Ta uroczysta koronacja będzie wyrazem wdzięczności za ocalenie nasze, kapłanów całej diecezji i wiernych, którzy dzielili z nami godziny, dni, miesiące i lata cierpień i doświadczeń Pańskich. Pragniemy gorąco, aby akt koronacji był również okazją poświęcenia naszej diecezji Maryi Królowej Polski oraz prośbą o dalszą nad nami Jej matczyną opiekę”.

Piotrkowice. Loretańska Matka Boska Piotrkowicka. Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach

Sanktuarium w Piotrkowicach znane jest jako lokalne Loreto. Liczne wota oraz prośby są świadectwem łask, jakich doznają pielgrzymi przybywając w to miejsce. Jan Paweł II ofiarował dla sanktuarium ozdobioną świecę ze swoim herbem “Totus Tuus”.

Pieśni do Matki Boskiej Loretańskiej w Piotrkowicach

Pieśń do Matki Boskiej Loretańskiej w Piotrkowicach (I)

Pieśń do Matki Boskiej Loretańskiej w Piotrkowicach (II)

Modlitwa

Królowo Loretańska, najłaskawsza Pani i Orędowniczko nasza, która w dobroci Swojej raczyłaś obrać sobie to miejsce, racz nas łaskawie przyjąć pod płaszcz Twojej opieki. Rozciągając nad nami Twą pieczę, nie patrz o Pani na niegodność naszą, broń kraju i rodzin naszych. Twe wota, którymi pokryte są te ściany, świadczą najwymowniej o mnogości łask, któreś tu wyświadczyła. Spraw więc Matko Najświętsza, by dusze nasze się nawróciły, daj abyśmy po tej ziemskiej pielgrzymce dostali się do Nieba, by tam ucałować Twe święte stopy. Dziś tu czcimy Cię przed tym świętym ołtarzem, Córko Ojca Przedwiecznego, Matko Słowa Wcielonego, Oblubienico Ducha Świętego. Amen.

Dojazd


Wyświetl większą mapę

Bibliografia

  1. Historia Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, http://www.loreto.pl (8.03.2014).
  2. Historia sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, http://www.dom-modlitwy.karmel.pl/sanktuarium.php (8.03.2014).
  3. S. M. Grażyna i S. M. Gizela, Z dawna Polski Tyś Królową, Szymanów 1984.
  4. O szczęśliwe Piotrkowice…,
    http://www.niedziela.pl/artykul/86501/nd/O-szczesliwe-Piotrkowice (8.03.2014).