Strona główna Pieśni Pomnij Maryjo, Matko miła

Pomnij Maryjo, Matko miła


Pomnij Maryjo, Matko miła

Pomnij Maryjo, Matko miła,
Że od wieków nie słyszano,
Byś grzesznika opuściła,
Co Twe święte wielbi miano.
Nikt od Ciebie w cierpień nocy
Nie odchodził bez pomocy.

Tą nadzieją ożywieni
Uciekamy się do Ciebie
Przystępujem ukorzeni
Przed Twój święty tron na niebie.
Drżąc, wzdychamy w grzechu męce
Nie gardź nami, podaj ręce!

Matko Słowa Przedwiecznego
Racz wysłuchać nędznych głosy
Co z padołu płaczu tego
Łaski Twojej żebrzą rosy.
Bądź pomocą w życia znoju
Bądź zwycięstwem w śmierci boju.