Strona główna Miejsca kultu Na Szlaku Papieskim. Desznica

Na Szlaku Papieskim. Desznica

PODZIEL SIĘ
Kościół Matki Bożej Niepokalanej, dawniej cerkiew greckokatolicka św. Dymitra Męczennika, fot. Kinia123000 (CC BY-SA 3.0 pl)
Kościół Matki Bożej Niepokalanej, dawniej cerkiew greckokatolicka św. Dymitra Męczennika, fot. Kinia123000 (CC BY-SA 3.0 pl)

Desznica to wieś położona u stóp Beskidu Niskiego, w dolinie potoku Ryj. W jej pobliżu znajduje się Nowy Żmigród – wieś będąca niegdyś miastem. Nazwa wsi wskazuje na to, że w przeszłości głównym zajęciem jej mieszkańców była produkcja desek.

Od samego początku była to wieś typowo łemkowska, zaś lokowano ją w XVI wieku na prawie wołoskim. Pierwsze wzmianki w źródłach historycznych na jej temat pojawiają się w połowie XVI wieku, a wynika z nich, że Dusznica wchodziła wówczas w skład dóbr królewskich. W późniejszym okresie jej właścicielami byli Stadniccy. Jej właścicielem był również książę Eustachy Sanguszko oraz ród Gaszyńskich.

Dziś Dusznica jest coraz częściej odwiedzana przez turystów. Tu, w dawnej cerkwi, mszę odprawił niegdyś Karol Wojtyła, który wędrował po Beskidzie Niskim. Przez miejscowość prowadzi m.in. główny Szlak Papieski, zaś wizytę papieża upamiętnia płyta umieszczona w kościele parafialnym. W Dusznicy warto zobaczyć dawną cerkiew, czyli obecny kościół parafialny oraz cmentarz wojenny.

Obecny kościół to dawna cerkiew Dymitra Męczennika. Świątynia ta zbudowana została w końcu XVIII wieku, a do jej budowy użyto ciosanego piaskowca. Większość znajdującego się obecnie w jej wnętrzu wyposażenia pochodzi z XIX wieku.

Pamiątką po I wojnie światowej jest cmentarz wojenny numer 7, znajdujący się tuż przy kościele. Na jego terenie znajdują się trzy mogiły zbiorowe oraz 35 grobów pojedynczych. Spoczywają tu żołnierze rosyjscy i niemieccy.

Komentarze