Strona główna Pieśni Witaj Maryjo, Śliczna Pani

Witaj Maryjo, Śliczna Pani


Witaj Maryjo, Śliczna Pani

Witaj Maryjo, Śliczna Pani, do Ciebie wołamy,
Wśród tej ziemi, my wygnani, ku Tobie wzdychamy.

Ref. O Maryjo, witaj nam, Tyś nadzieja cała,
Witaj nam, o Maryjo, chwała Tobie chwała.
O Maryjo, witaj nam; o Maryjo witaj nam,
Witaj nam, o Maryjo, chwała Tobie chwała.

Błagaj Maryjo, Syna Twego o litość nad nami,
Czyste ręce wznieś do Niego, prosim Cię ze łzami.

Matko nasza, my Twe dzieci, o tym wspomnij sobie,
Niech Twa łaska nam zaświeci, wołamy ku Tobie.

O Panienko nad pannami, wysłuchaj wołanie,
Proś Jezusa, proś za nami i odwróć karanie.

Wierni służyć Ci będziemy, wiernie chwalić Ciebie,
Potem z Tobą się złączymy, tam śpiewając w niebie.