Strona główna Pieśni Witaj nam, witaj, Matko kochana

Witaj nam, witaj, Matko kochana


Witaj nam, witaj, Matko kochana

Witaj nam, witaj, Matko kochana
Wszechwładna Pani Kościoła
Dzieci Stolicy idą do Ciebie
Bo głos miłości ich woła

Ref. Królowo Polski, idę do Ciebie
To jest mój honor i chluba
Królowo Polski, jestem przy Tobie
Jestem, pamiętam i czuwam!

My od Warszawy do Częstochowy
Idziemy z wiarą do Ciebie
Błogosław Matko lub Chrystusowy
Przytul nas wszystkich do siebie

Idąc w upale, trudzie, boleści
Wiarę i miłość niesiemy
Ze łzami szczęścia, radością w duszy
Śpiewać Ci zawsze będziemy

Wszystko: cierpienia, trud, niewygody
Składamy Tobie w ofierze
Królowo Polski, tu orszak młody
Prosim, umacniaj nas w wierze

Niech każdy krok nasz Ciebie uwielbia
Nogi podróżą zbolałe
Każdy z pątników kocha Cię szczerze
Każdy chce śpiewać Ci chwałę

Idziemy pieszo poprzez dni wiele
Przez pot, znój, rany i blizny
Idziem do Ciebie przedstawiciele
Całej kochanej Ojczyzny

Dziś wszystkie stany, młodzież i dziadki
Błagam kornie ze łzami
Zanosim prośby do swojej Matki
Maryjo, króluj nad nami

Niech łaska Boża w każdej nam duszy
Na zawsze już zapanuje
Dziś całym sercem wszyscy wołamy:
Niech nam Maryja króluje!

Ty niesiesz światu radość, zbawienie
Zlewasz nam łask swoich zdroje
My dziś do Ciebie tęsknie wołamy:
Przyśpiesz nam Królestwo swoje!

Wszak Polska cała, to Twoja ziemia
Polacy to Twoje dzieci
Obdarz pokojem naszą Ojczyznę
Niech Twa opieka nam świeci!

Cześć Ci, Królowo, cześć Ci, o Pani
Przyjm modły z serca płynące
Tu Twoje dzieci, Twoi poddani
Niosą Ci serca gorące