Strona główna Pieśni Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo


Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico!
Błagamy Ciebie, Święta Dziewico
Niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja
Módl się za nami, Zdrowaś Maryja!

Wśród czystych duchów w obliczu Pana
Tyś Przenajświętsza, Niepokalana
Jak pośród kwiatów wonna lilija
Jak wśród gwiazd zorza, Zdrowaś Maryja!

Ty, coś karmiła świata Zbawienie
Ty nam jak Matka daj pożywienie
Niech brak żywności nas nie zabija
Broń nas od głodu, Zdrowaś Maryja!

Ty coś płakała nad śmiercią Syna
Przez te łzy gorzkie, Matko jedyna
Oddal śmiertelność co lud zabija
Broń nas od moru, Zdrowaś Maryja!

Ty coś płomieni innych nie znała
Tylko miłością Bożą pałała
Spraw niechaj pożar dom nasz omija
Broń nas od ognia, Zdrowaś Maryja!

Ty w całym życiu łagodna, cicha
Daj niech pokojem kraj nasz oddycha
Niech duch niezgody nas nie rozbija
Broń nas od wojny, Zdrowaś Maryja!

Królowo nasza wśród Cherubinów
Usłysz pokorny głos ziemi synów
Co się do tronu Twojego wzbija
Ratuj nas Matko, Zdrowaś Maryja!