Strona główna Pieśni Zeszliśmy się

Zeszliśmy się


Zeszliśmy się

Zeszliśmy się Matko by powitać Ciebie
Przed Twoim obrazem by wychwalić Ciebie
Złączona rodzina pada do twych stóp
O Matko wysłuchaj skromnych modlitw mych

Wysłuchaj nas Matko my Ciebie błagamy
Zamieszkaj na zawsze i bądź razem z nami
Wysłuchaj rodzinę która Cię wzywa
Dziś różaniec święty rozpamiętywa

Niech złoty różaniec otacza nas w krąg
Niech nigdy różaniec nie schodzi z mych rąk
Niech Cię chwalą Matko pokolenia nasze
Opiekuj się nami aż po wszystkie czasy

Proszą Cię ojcowie matki dzieci też
Matko Częstochowska weź do siebie weź
Poprowadź nas Matko do swego syna
Niech nam to wyjedna twoja przyczyna

Matko Częstochowska pozdrawiamy Ciebie
Otwórz serce swoje przytul nas do siebie
Błogosław rodzinie której przeszłaś próg
Zaprowadź ją całą tam gdzie mieszka Bóg