Strona główna Pieśni O Ty, coś u nas

O Ty, coś u nas

O Ty, coś u nas

O Ty, coś u nas tron sobie obrała,
by nam pomagać wżycia czas,
wierzymy Matko żeś nas pokochała
i nie odrzucisz nigdy nas.
Byłaś nam źródłem wiary i męstwa,
zawsześ nas strzegła spojrzeniem Swym,
w mrokach cierpienia i w dniach zwycięstwa
Tyś nam Królową, my ludem Twym.
Naszą podziękę przyjąć chciej o Pani,
Serca Ci niesiem pieśnią tą:
Za łaski strumień tak hojnie rozlany,
Za macierzyńską miłość Twą.
Byłaś nam źródłem wiary i męstwa,
zawsześ nas strzegła spojrzeniem Swym,
w mrokach cierpienia i w dniach zwycięstwa
Tyś nam Królową, my ludem Twym.
Żegnamy ciebie w głębokiej pokorze,
Niechaj prześliczny Obraz Twój,
Wciąż tkwi w pamięci, jak promienne zorze,
I niech osładza życia znój.
Prowadź nas matko przez życie szare,
Na straży ognisk domowych stój,
Umacniaj miłość, nadzieję wiarę,
Wyjednaj łaski obfity zdrój.